Исторически речник
лꙗII  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лꙗ, лалѩ, лѫ, леллѭ, лѫ, лѧ, лю-лмь, лмъ, лѭ, леѫ, лѧ, лю
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лл, ле----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
лꙗ м ЛИ Илий — еврейски първосвещеник и съдия [1 Цар 1.25, 2.27], първият от потеклото на Итамар слꙑш ѹбо лѭ глагол҄ѫшта сꙑномъ свомъ С 407.12 Изч С Гр ᾿Ηλί