Исторически речник
лад  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лад, лад, ладеладꙗ, ладѣ, ладаладю, ладѹлад, ладладꙗ, ладѣ, ладаладемь, ладемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лад, ладладю, ладе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
лад -ꙗ м ЛИ Илий — един от 40–те кападокийски войнихристияни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март бѣахѫ же вон кападок҄скꙑѧ странꙑ ... сломъ м҃. непобѣдьн  добі вь ратехъ. а се мъ мена. дометꙗнъ ... хѹдон. ладї С 69.16 Изч С Гр ῾Ηλίας ладї