Исторически речник
конскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
конскъ, конскьконскаконскѹконскъ, конскьконскаконскомь, конскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
консцѣконскъконсцконскъ, конскьконскомъ, конскомьконскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
конскꙑконсцѣхъ, консцѣхьконскаконскѹконскомаконско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
конскаконскѹконскоконскаконскомь, конскомъконсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
конскаконскъ, конскьконскомъ, конскомьконскꙑконскꙑконсцѣхъ, консцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
консцѣконскѹконскомаконскаконскꙑ, конскѫконсцѣ, констѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
конскѫ, конскѹконскоѭ, конскоѫ, конскоѧ, конскоюконсцѣ, констѣконскꙑконскъ, конскьконскамъ, конскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
конскꙑконскамконскахъ, конскахьконсцѣ, констѣконскѹконскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
конскꙑ, конскꙑ, конскоконскаго, конскаего, конскааго, конскаго, конского, конскога, конскгоконскѹмѹ, конскѹемѹ, конскѹѹмѹ, конскѹмѹ, конскоомѹ, конскомѹ, конскоѹмѹ, конскмѹконскꙑ, конскꙑ, конскоконскаго, конскаего, конскааго, конскаго, конского, конскога, конскгоконскꙑмь, конскꙑмь, конскꙑмъ, конскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
консцѣмь, консцѣемь, консцѣѣмь, консцѣамь, консцѣмь, консцѣмъ, консцѣемъ, консцѣѣмъ, консцѣамъ, консцѣмъ, конскомь, конскомъконскꙑ, конскꙑ, конскоконсцконскꙑхъ, конскꙑхъ, конскꙑхь, конскꙑхь, консцѣхъ, консцѣхьконскꙑмъ, конскꙑмъ, конскꙑмь, конскꙑмь, консцѣмъ, консцѣмьконскꙑѧ, конскꙑꙗ, конскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
конскꙑм, конскꙑмконскꙑхъ, конскꙑхъ, конскꙑхь, конскꙑхьконскаꙗ, конскаа, конскаѣконскѹю, конскоюконскꙑма, конскꙑмаконско, конское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
конскаго, конскаего, конскааго, конскаго, конского, конскога, конскгоконскѹмѹ, конскѹемѹ, конскѹѹмѹ, конскѹмѹ, конскоомѹ, конскомѹ, конскоѹмѹ, конскмѹконско, конскоеконскаго, конскаего, конскааго, конскаго, конского, конскога, конскгоконскꙑмь, конскꙑмь, конскꙑмъ, конскꙑмъконсцѣмь, консцѣемь, консцѣѣмь, консцѣамь, консцѣмь, консцѣмъ, консцѣемъ, консцѣѣмъ, консцѣамъ, консцѣмъ, конскомь, конскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
конско, конскоеконскаꙗ, конскаа, конскаѣ, конскаѧконскꙑхъ, конскꙑхъ, конскꙑхь, конскꙑхь, консцѣхъ, консцѣхьконскꙑмъ, конскꙑмъ, конскꙑмь, конскꙑмь, консцѣмъ, консцѣмьконскаꙗ, конскаа, конскаѣ, конскаѧконскꙑм, конскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
конскꙑхъ, конскꙑхъ, конскꙑхь, конскꙑхьконсцѣконскѹю, конскоюконскꙑма, конскꙑмаконскаꙗ, конскаа, конскаѣ, конскаѧконскꙑѧ, конскꙑꙗ, конскѫѭ, конскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
консцѣ, констѣ, конскоконскѫѭ, конскѹю, конскоѭ, конскоюконскѫѭ, конскоѫ, конскоѧ, конскоюконсцѣ, констѣконскꙑѧ, конскꙑꙗ, конскꙑеконскꙑхъ, конскꙑхъ, консцѣхъ, констѣхъ, конскꙑхь, конскꙑхь, консцѣхь, констѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
конскꙑмъ, конскꙑмъ, консцѣмъ, констѣмъ, конскꙑмь, конскꙑмь, консцѣмь, констѣмьконскꙑѧ, конскꙑꙗ, конскꙑеконскꙑм, конскꙑмконскꙑхъ, конскꙑхъ, конскꙑхь, конскꙑхьконсцѣ, констѣконскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
конскꙑма, конскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
конскъ -ꙑ прил от МИ конскъ градъ ἡ ᾿Ικονιαίων πόλις, ᾿Ικόνιον Икония — град в Ликаония [ дн. гр. Коня в Турция]  гнѣва сплън҄енъ прде къ конїскѹ градѹ С 45.21  обрѣтъ готовꙑ вьслѣдъ побѣже.  доде конска града  тѹ гонеꙁе С 51.5 Изч С конїскъ Нвб иконийски ВА