Исторически речник
ꙁѫтръѫдѫ  
ꙁѫтръѫдѫ вж ꙁѫтрьѭдѹ