Исторически речник
ꙁѣдень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁѣден, ꙁѣденьꙁѣденꙗ, ꙁѣдена, ꙁѣденьꙗꙁѣденю, ꙁѣденѹ, ꙁѣденьюꙁѣденмь, ꙁѣденьмь, ꙁѣденмъ, ꙁѣденьмъ, ꙁѣденмь, ꙁѣденмъꙁѣден, ꙁѣдень, ꙁѣденꙁѣденꙗ, ꙁѣдена, ꙁѣденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁѣден, ꙁѣдень, ꙁѣденеꙁѣденмъ, ꙁѣденьмъ, ꙁѣденмь, ꙁѣденьмь, ꙁѣденмъ, ꙁѣденмь, ꙁѣденомъ, ꙁѣденамъꙁѣден, ꙁѣдень, ꙁѣден, ꙁѣденмꙁѣденхъ, ꙁѣденьхъ, ꙁѣденхь, ꙁѣденьхь, ꙁѣденхъ, ꙁѣденхьꙁѣден, ꙁѣденьꙁѣденю, ꙁѣденѹ, ꙁѣденью
NnDu
ꙁѣденма, ꙁѣденьма, ꙁѣденма, ꙁѣденма
ꙁѣдень -ꙗ ср Изяждане мнѧште на ꙁѣден мъ прѣдълежат. ꙁвѣрьнѹѹмѹ нашьствю С 558.19 Изч С ꙁѣден Нвб изядение, изяданье остар ВА Срв изядане Бот НГер ЕтМл МлБТР АР