Исторически речник
ꙁобрѣтень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁобрѣтен, ꙁобрѣтеньꙁобрѣтенꙗ, ꙁобрѣтена, ꙁобрѣтеньꙗꙁобрѣтеню, ꙁобрѣтенѹ, ꙁобрѣтеньюꙁобрѣтенмь, ꙁобрѣтеньмь, ꙁобрѣтенмъ, ꙁобрѣтеньмъ, ꙁобрѣтенмь, ꙁобрѣтенмъꙁобрѣтен, ꙁобрѣтень, ꙁобрѣтенꙁобрѣтенꙗ, ꙁобрѣтена, ꙁобрѣтеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁобрѣтен, ꙁобрѣтень, ꙁобрѣтенеꙁобрѣтенмъ, ꙁобрѣтеньмъ, ꙁобрѣтенмь, ꙁобрѣтеньмь, ꙁобрѣтенмъ, ꙁобрѣтенмь, ꙁобрѣтеномъ, ꙁобрѣтенамъꙁобрѣтен, ꙁобрѣтень, ꙁобрѣтен, ꙁобрѣтенмꙁобрѣтенхъ, ꙁобрѣтеньхъ, ꙁобрѣтенхь, ꙁобрѣтеньхь, ꙁобрѣтенхъ, ꙁобрѣтенхьꙁобрѣтен, ꙁобрѣтеньꙁобрѣтеню, ꙁобрѣтенѹ, ꙁобрѣтенью
NnDu
ꙁобрѣтенма, ꙁобрѣтеньма, ꙁобрѣтенма, ꙁобрѣтенма
ꙁобрѣтень -ꙗ ср Измислица, измисляне юдескꙑѧ ѹбо подобьнꙑѧ ерес отъвръгошꙙ ꙁобрѣтет С 189.6 Изч С Гр εὕρεσις ꙁобрѣтен Нвб изобретение книж ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР