Исторически речник
ꙁобрѣтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁобрѣтатꙁобрѣтаѭ, ꙁобрѣтаѫ, ꙁобрѣтаѧ, ꙁобрѣтаюꙁобрѣташ, ꙁобрѣтаеш, ꙁобрѣтаашꙁобрѣтатъ, ꙁобрѣтаетъ, ꙁобрѣтаатъ, ꙁобрѣтать, ꙁобрѣтаеть, ꙁобрѣтаать, ꙁобрѣтат, ꙁобрѣтает, ꙁобрѣтаатꙁобрѣтамъ, ꙁобрѣтаемъ, ꙁобрѣтаамъ, ꙁобрѣтамь, ꙁобрѣтаемь, ꙁобрѣтаамь, ꙁобрѣтам, ꙁобрѣтаем, ꙁобрѣтаам, ꙁобрѣтамо, ꙁобрѣтаемо, ꙁобрѣтаамоꙁобрѣтате, ꙁобрѣтаете, ꙁобрѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁобрѣтаѭтъ, ꙁобрѣтаѫтъ, ꙁобрѣтаѧтъ, ꙁобрѣтаютъ, ꙁобрѣтаѭть, ꙁобрѣтаѫть, ꙁобрѣтаѧть, ꙁобрѣтають, ꙁобрѣтаѭт, ꙁобрѣтаѫт, ꙁобрѣтаѧт, ꙁобрѣтаютꙁобрѣтавѣ, ꙁобрѣтаевѣ, ꙁобрѣтаавѣꙁобрѣтата, ꙁобрѣтаета, ꙁобрѣтаатаꙁобрѣтате, ꙁобрѣтаете, ꙁобрѣтаатеꙁобрѣтаꙁобрѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁобрѣтамъ, ꙁобрѣтамь, ꙁобрѣтамꙁобрѣтатеꙁобрѣтавѣꙁобрѣтатаꙁобрѣтахъ, ꙁобрѣтахь, ꙁобрѣтахꙁобрѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁобрѣтаꙁобрѣтахомъ, ꙁобрѣтахомь, ꙁобрѣтахом, ꙁобрѣтахмꙑꙁобрѣтастеꙁобрѣташѧ, ꙁобрѣташѫ, ꙁобрѣташа, ꙁобрѣташе, ꙁобрѣтахѫꙁобрѣтаховѣꙁобрѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁобрѣтастеꙁобрѣтаахъ, ꙁобрѣтахъ, ꙁобрѣтаахь, ꙁобрѣтахь, ꙁобрѣтаах, ꙁобрѣтахꙁобрѣтааше, ꙁобрѣташеꙁобрѣтааше, ꙁобрѣташеꙁобрѣтаахомъ, ꙁобрѣтахомъ, ꙁобрѣтаахомь, ꙁобрѣтахомь, ꙁобрѣтаахом, ꙁобрѣтахомꙁобрѣтаашете, ꙁобрѣташете, ꙁобрѣтаасте, ꙁобрѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁобрѣтаахѫ, ꙁобрѣтахѫ, ꙁобрѣтаахѹ, ꙁобрѣтахѹꙁобрѣтааховѣ, ꙁобрѣтаховѣꙁобрѣтаашета, ꙁобрѣташета, ꙁобрѣтааста, ꙁобрѣтастаꙁобрѣтаашете, ꙁобрѣташете, ꙁобрѣтаасте, ꙁобрѣтасте
ꙁобрѣтат -ꙁобрѣтаѭ -ꙁобрѣташ несв Измислям, изнамирам  новꙑ  лютꙑ ꙁобрѣтаѭште мѫкꙑ С 209.30 Изч С Нвб изобретявам книж ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР