Исторически речник
ꙁоблат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁоблатꙁоблаѭ, ꙁоблаѫ, ꙁоблаѧ, ꙁоблаюꙁоблаш, ꙁоблаеш, ꙁоблаашꙁоблатъ, ꙁоблаетъ, ꙁоблаатъ, ꙁоблать, ꙁоблаеть, ꙁоблаать, ꙁоблат, ꙁоблает, ꙁоблаатꙁобламъ, ꙁоблаемъ, ꙁоблаамъ, ꙁобламь, ꙁоблаемь, ꙁоблаамь, ꙁоблам, ꙁоблаем, ꙁоблаам, ꙁобламо, ꙁоблаемо, ꙁоблаамоꙁоблате, ꙁоблаете, ꙁоблаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁоблаѭтъ, ꙁоблаѫтъ, ꙁоблаѧтъ, ꙁоблаютъ, ꙁоблаѭть, ꙁоблаѫть, ꙁоблаѧть, ꙁоблають, ꙁоблаѭт, ꙁоблаѫт, ꙁоблаѧт, ꙁоблаютꙁоблавѣ, ꙁоблаевѣ, ꙁоблаавѣꙁоблата, ꙁоблаета, ꙁоблаатаꙁоблате, ꙁоблаете, ꙁоблаатеꙁоблаꙁобла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁобламъ, ꙁобламь, ꙁобламꙁоблатеꙁоблавѣꙁоблатаꙁоблахъ, ꙁоблахь, ꙁоблахꙁобла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁоблаꙁоблахомъ, ꙁоблахомь, ꙁоблахом, ꙁоблахмꙑꙁобластеꙁоблашѧ, ꙁоблашѫ, ꙁоблаша, ꙁоблаше, ꙁоблахѫꙁоблаховѣꙁобласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁобластеꙁоблаахъ, ꙁоблахъ, ꙁоблаахь, ꙁоблахь, ꙁоблаах, ꙁоблахꙁоблааше, ꙁоблашеꙁоблааше, ꙁоблашеꙁоблаахомъ, ꙁоблахомъ, ꙁоблаахомь, ꙁоблахомь, ꙁоблаахом, ꙁоблахомꙁоблаашете, ꙁоблашете, ꙁоблаасте, ꙁобласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁоблаахѫ, ꙁоблахѫ, ꙁоблаахѹ, ꙁоблахѹꙁоблааховѣ, ꙁоблаховѣꙁоблаашета, ꙁоблашета, ꙁоблааста, ꙁобластаꙁоблаашете, ꙁоблашете, ꙁоблаасте, ꙁобласте
ꙁоблат -ꙁоблаѭ -ꙁоблаш несв Откривам, установявам плѣвелъ ... обраꙁъмь ѹбо къ пшенц ѹподоблѣꙙ сѧ отъ въкѹшенꙗ же расмотрьлвъм ꙁъоблаемъ Х II Аа 20 Изч Х Гр ἐξελέγχω ꙁъоблат Нвб Срв изобличавам ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР