Исторически речник
ꙁмѣрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁмѣртꙁмѣрѭ, ꙁмѣрѧ, ꙁмѣрюꙁмѣршꙁмѣртъ, ꙁмѣрть, ꙁмѣртꙁмѣрмъ, ꙁмѣрмь, ꙁмѣрм, ꙁмѣрмоꙁмѣрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁмѣрѧтъ, ꙁмѣрѧть, ꙁмѣрѧтꙁмѣрвѣꙁмѣртаꙁмѣртеꙁмѣрꙁмѣр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмѣрмъ, ꙁмѣрмь, ꙁмѣрмꙁмѣртеꙁмѣрвѣꙁмѣртаꙁмѣрхъ, ꙁмѣрхь, ꙁмѣрхꙁмѣр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁмѣрꙁмѣрхомъ, ꙁмѣрхомь, ꙁмѣрхом, ꙁмѣрхмꙑꙁмѣрстеꙁмѣршѧ, ꙁмѣршѫ, ꙁмѣрша, ꙁмѣрше, ꙁмѣрхѫꙁмѣрховѣꙁмѣрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁмѣрстеꙁмѣрꙗахъ, ꙁмѣрѣахъ, ꙁмѣраахъ, ꙁмѣрѣхъ, ꙁмѣрꙗхъ, ꙁмѣрѧахъ, ꙁмѣрѧхъ, ꙁмѣрꙗахь, ꙁмѣрѣахь, ꙁмѣраахь, ꙁмѣрѣхь, ꙁмѣрꙗхь, ꙁмѣрѧахь, ꙁмѣрѧхь, ꙁмѣрꙗах, ꙁмѣрѣах, ꙁмѣраах, ꙁмѣрѣх, ꙁмѣрꙗх, ꙁмѣрѧах, ꙁмѣрѧхꙁмѣрꙗаше, ꙁмѣрѣаше, ꙁмѣрааше, ꙁмѣрѣше, ꙁмѣрꙗше, ꙁмѣрѧаше, ꙁмѣрѧшеꙁмѣрꙗаше, ꙁмѣрѣаше, ꙁмѣрааше, ꙁмѣрѣше, ꙁмѣрꙗше, ꙁмѣрѧаше, ꙁмѣрѧшеꙁмѣрꙗахомъ, ꙁмѣрѣахомъ, ꙁмѣраахомъ, ꙁмѣрѣхомъ, ꙁмѣрꙗхомъ, ꙁмѣрѧахомъ, ꙁмѣрѧхомъ, ꙁмѣрꙗахомь, ꙁмѣрѣахомь, ꙁмѣраахомь, ꙁмѣрѣхомь, ꙁмѣрꙗхомь, ꙁмѣрѧахомь, ꙁмѣрѧхомь, ꙁмѣрꙗахом, ꙁмѣрѣахом, ꙁмѣраахом, ꙁмѣрѣхом, ꙁмѣрꙗхом, ꙁмѣрѧахом, ꙁмѣрѧхомꙁмѣрꙗашете, ꙁмѣрѣашете, ꙁмѣраашете, ꙁмѣрѣшете, ꙁмѣрꙗшете, ꙁмѣрꙗасте, ꙁмѣрѣасте, ꙁмѣраасте, ꙁмѣрѣсте, ꙁмѣрꙗсте, ꙁмѣрѧасте, ꙁмѣрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁмѣрꙗахѫ, ꙁмѣрѣахѫ, ꙁмѣраахѫ, ꙁмѣрѣхѫ, ꙁмѣрꙗхѫ, ꙁмѣрꙗахѹ, ꙁмѣрѣахѹ, ꙁмѣраахѹ, ꙁмѣрѣхѹ, ꙁмѣрꙗхѹ, ꙁмѣрѧахѹ, ꙁмѣрѧхѹꙁмѣрꙗаховѣ, ꙁмѣрѣаховѣ, ꙁмѣрааховѣ, ꙁмѣрѣховѣ, ꙁмѣрꙗховѣ, ꙁмѣрѧаховѣ, ꙁмѣрѧховѣꙁмѣрꙗашета, ꙁмѣрѣашета, ꙁмѣраашета, ꙁмѣрѣшета, ꙁмѣрꙗшета, ꙁмѣрꙗаста, ꙁмѣрѣаста, ꙁмѣрааста, ꙁмѣрѣста, ꙁмѣрꙗста, ꙁмѣрѧаста, ꙁмѣрѧстаꙁмѣрꙗашете, ꙁмѣрѣашете, ꙁмѣраашете, ꙁмѣрѣшете, ꙁмѣрꙗшете, ꙁмѣрꙗасте, ꙁмѣрѣасте, ꙁмѣраасте, ꙁмѣрѣсте, ꙁмѣрꙗсте, ꙁмѣрѧасте, ꙁмѣрѧсте
ꙁмѣрт -ꙁмѣрѭ -ꙁмѣрш св Измеря, отмеря се пѩдьѭ іꙁмѣренꙑ положілъ есі дні моѩ СП 38.6 же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ гръстѭ.  пѧдѭ нбо СЕ 55b 19 Изч СП СЕ Гр μετρέω Нвб измеря ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР ДА