Исторически речник
ꙁмѣнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁмѣнт сѧꙁмѣнѭ, ꙁмѣнѧ, ꙁмѣнюꙁмѣншꙁмѣнтъ, ꙁмѣнть, ꙁмѣнтꙁмѣнмъ, ꙁмѣнмь, ꙁмѣнм, ꙁмѣнмоꙁмѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁмѣнѧтъ, ꙁмѣнѧть, ꙁмѣнѧтꙁмѣнвѣꙁмѣнтаꙁмѣнтеꙁмѣнꙁмѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмѣнмъ, ꙁмѣнмь, ꙁмѣнмꙁмѣнтеꙁмѣнвѣꙁмѣнтаꙁмѣнхъ, ꙁмѣнхь, ꙁмѣнхꙁмѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁмѣнꙁмѣнхомъ, ꙁмѣнхомь, ꙁмѣнхом, ꙁмѣнхмꙑꙁмѣнстеꙁмѣншѧ, ꙁмѣншѫ, ꙁмѣнша, ꙁмѣнше, ꙁмѣнхѫꙁмѣнховѣꙁмѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁмѣнстеꙁмѣнꙗахъ, ꙁмѣнѣахъ, ꙁмѣнаахъ, ꙁмѣнѣхъ, ꙁмѣнꙗхъ, ꙁмѣнѧахъ, ꙁмѣнѧхъ, ꙁмѣнꙗахь, ꙁмѣнѣахь, ꙁмѣнаахь, ꙁмѣнѣхь, ꙁмѣнꙗхь, ꙁмѣнѧахь, ꙁмѣнѧхь, ꙁмѣнꙗах, ꙁмѣнѣах, ꙁмѣнаах, ꙁмѣнѣх, ꙁмѣнꙗх, ꙁмѣнѧах, ꙁмѣнѧхꙁмѣнꙗаше, ꙁмѣнѣаше, ꙁмѣнааше, ꙁмѣнѣше, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнѧаше, ꙁмѣнѧшеꙁмѣнꙗаше, ꙁмѣнѣаше, ꙁмѣнааше, ꙁмѣнѣше, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнѧаше, ꙁмѣнѧшеꙁмѣнꙗахомъ, ꙁмѣнѣахомъ, ꙁмѣнаахомъ, ꙁмѣнѣхомъ, ꙁмѣнꙗхомъ, ꙁмѣнѧахомъ, ꙁмѣнѧхомъ, ꙁмѣнꙗахомь, ꙁмѣнѣахомь, ꙁмѣнаахомь, ꙁмѣнѣхомь, ꙁмѣнꙗхомь, ꙁмѣнѧахомь, ꙁмѣнѧхомь, ꙁмѣнꙗахом, ꙁмѣнѣахом, ꙁмѣнаахом, ꙁмѣнѣхом, ꙁмѣнꙗхом, ꙁмѣнѧахом, ꙁмѣнѧхомꙁмѣнꙗашете, ꙁмѣнѣашете, ꙁмѣнаашете, ꙁмѣнѣшете, ꙁмѣнꙗшете, ꙁмѣнꙗасте, ꙁмѣнѣасте, ꙁмѣнаасте, ꙁмѣнѣсте, ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѧасте, ꙁмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁмѣнꙗахѫ, ꙁмѣнѣахѫ, ꙁмѣнаахѫ, ꙁмѣнѣхѫ, ꙁмѣнꙗхѫ, ꙁмѣнꙗахѹ, ꙁмѣнѣахѹ, ꙁмѣнаахѹ, ꙁмѣнѣхѹ, ꙁмѣнꙗхѹ, ꙁмѣнѧахѹ, ꙁмѣнѧхѹꙁмѣнꙗаховѣ, ꙁмѣнѣаховѣ, ꙁмѣнааховѣ, ꙁмѣнѣховѣ, ꙁмѣнꙗховѣ, ꙁмѣнѧаховѣ, ꙁмѣнѧховѣꙁмѣнꙗашета, ꙁмѣнѣашета, ꙁмѣнаашета, ꙁмѣнѣшета, ꙁмѣнꙗшета, ꙁмѣнꙗаста, ꙁмѣнѣаста, ꙁмѣнааста, ꙁмѣнѣста, ꙁмѣнꙗста, ꙁмѣнѧаста, ꙁмѣнѧстаꙁмѣнꙗашете, ꙁмѣнѣашете, ꙁмѣнаашете, ꙁмѣнѣшете, ꙁмѣнꙗшете, ꙁмѣнꙗасте, ꙁмѣнѣасте, ꙁмѣнаасте, ꙁмѣнѣсте, ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѧасте, ꙁмѣнѧсте
ꙁмѣнт сѧ -ꙁмѣнѭ сѧ -ꙁмѣнш сѧ св 1. Променя се, изменя се  ѣко одѣало съвьеш ѣ ї ꙁмѣнѩтъ сѩ СП 101.28  ѣко ѡдеждѫ ... съвеш їꙁмѣнѧтъ сѧ Е 8б 7 Променя се, преобразя се, придобия друг вид.  се мѹ рекъшѹ ꙁмѣн сꙙ лце мѹ.  бꙑстъ акꙑ пламꙑ С 159.16 н л стухꙙ наѹшꙙ тꙙ ꙁмѣн҄енꙑ бꙑвшꙙ. сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тъмѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье С 475.13 колѣнѣ мо ꙁнеможете отъ поста.  пльть моѣ ꙁмѣні сѩ олѣа радꙇ СП 108.24 2. За лица, които подред извършват някакво действие — сменя се, изредя се  бѭштїмъ же ꙁмѣнвꙿшемъ сꙙ пꙙть кратꙑ С 103.25—26 СП Е С Гр ἀλλάσσομαι ἀλλάσσω ἀλλοιόω ἀλλοιόομαι ꙁмѣніт сѧ Нвб изменя се ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА