Исторически речник
ꙁмѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁмѣнтꙁмѣнѭ, ꙁмѣнѧ, ꙁмѣнюꙁмѣншꙁмѣнтъ, ꙁмѣнть, ꙁмѣнтꙁмѣнмъ, ꙁмѣнмь, ꙁмѣнм, ꙁмѣнмоꙁмѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁмѣнѧтъ, ꙁмѣнѧть, ꙁмѣнѧтꙁмѣнвѣꙁмѣнтаꙁмѣнтеꙁмѣнꙁмѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмѣнмъ, ꙁмѣнмь, ꙁмѣнмꙁмѣнтеꙁмѣнвѣꙁмѣнтаꙁмѣнхъ, ꙁмѣнхь, ꙁмѣнхꙁмѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁмѣнꙁмѣнхомъ, ꙁмѣнхомь, ꙁмѣнхом, ꙁмѣнхмꙑꙁмѣнстеꙁмѣншѧ, ꙁмѣншѫ, ꙁмѣнша, ꙁмѣнше, ꙁмѣнхѫꙁмѣнховѣꙁмѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁмѣнстеꙁмѣнꙗахъ, ꙁмѣнѣахъ, ꙁмѣнаахъ, ꙁмѣнѣхъ, ꙁмѣнꙗхъ, ꙁмѣнѧахъ, ꙁмѣнѧхъ, ꙁмѣнꙗахь, ꙁмѣнѣахь, ꙁмѣнаахь, ꙁмѣнѣхь, ꙁмѣнꙗхь, ꙁмѣнѧахь, ꙁмѣнѧхь, ꙁмѣнꙗах, ꙁмѣнѣах, ꙁмѣнаах, ꙁмѣнѣх, ꙁмѣнꙗх, ꙁмѣнѧах, ꙁмѣнѧхꙁмѣнꙗаше, ꙁмѣнѣаше, ꙁмѣнааше, ꙁмѣнѣше, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнѧаше, ꙁмѣнѧшеꙁмѣнꙗаше, ꙁмѣнѣаше, ꙁмѣнааше, ꙁмѣнѣше, ꙁмѣнꙗше, ꙁмѣнѧаше, ꙁмѣнѧшеꙁмѣнꙗахомъ, ꙁмѣнѣахомъ, ꙁмѣнаахомъ, ꙁмѣнѣхомъ, ꙁмѣнꙗхомъ, ꙁмѣнѧахомъ, ꙁмѣнѧхомъ, ꙁмѣнꙗахомь, ꙁмѣнѣахомь, ꙁмѣнаахомь, ꙁмѣнѣхомь, ꙁмѣнꙗхомь, ꙁмѣнѧахомь, ꙁмѣнѧхомь, ꙁмѣнꙗахом, ꙁмѣнѣахом, ꙁмѣнаахом, ꙁмѣнѣхом, ꙁмѣнꙗхом, ꙁмѣнѧахом, ꙁмѣнѧхомꙁмѣнꙗашете, ꙁмѣнѣашете, ꙁмѣнаашете, ꙁмѣнѣшете, ꙁмѣнꙗшете, ꙁмѣнꙗасте, ꙁмѣнѣасте, ꙁмѣнаасте, ꙁмѣнѣсте, ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѧасте, ꙁмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁмѣнꙗахѫ, ꙁмѣнѣахѫ, ꙁмѣнаахѫ, ꙁмѣнѣхѫ, ꙁмѣнꙗхѫ, ꙁмѣнꙗахѹ, ꙁмѣнѣахѹ, ꙁмѣнаахѹ, ꙁмѣнѣхѹ, ꙁмѣнꙗхѹ, ꙁмѣнѧахѹ, ꙁмѣнѧхѹꙁмѣнꙗаховѣ, ꙁмѣнѣаховѣ, ꙁмѣнааховѣ, ꙁмѣнѣховѣ, ꙁмѣнꙗховѣ, ꙁмѣнѧаховѣ, ꙁмѣнѧховѣꙁмѣнꙗашета, ꙁмѣнѣашета, ꙁмѣнаашета, ꙁмѣнѣшета, ꙁмѣнꙗшета, ꙁмѣнꙗаста, ꙁмѣнѣаста, ꙁмѣнааста, ꙁмѣнѣста, ꙁмѣнꙗста, ꙁмѣнѧаста, ꙁмѣнѧстаꙁмѣнꙗашете, ꙁмѣнѣашете, ꙁмѣнаашете, ꙁмѣнѣшете, ꙁмѣнꙗшете, ꙁмѣнꙗасте, ꙁмѣнѣасте, ꙁмѣнаасте, ꙁмѣнѣсте, ꙁмѣнꙗсте, ꙁмѣнѧасте, ꙁмѣнѧсте
ꙁмѣнт -ꙁмѣнѭ -ꙁмѣнш св 1. Променя, изменя дноѭ ноштѭ вьсь вѣкъ ꙁмѣнмъ С 91.7 гда бѣаше вдѣт ... младенштꙙ ... лежꙙштꙙ. не ю ште съꙁрьна срьдььнааго тврьда мѣѭште. н цвѣта класьнааго ꙁмѣнвъше С 397.8  сце епскѹпьство невол҄еѭ прмъ. правьнꙗ рънорꙁъскааго жтꙗ не ꙁмѣн С 280.17—18  подвꙁаѭ сꙙ не ꙁмѣнт ꙗже прѣжде навꙑкохъ С 126.24 Преобразя. ѣко пае отъселѣ ꙁмѣнѧтъ тѧ большаа подвꙁанѣ СЕ 91b 4—5 2. Заменя, сменя ї ꙁмѣнішѩ славѫ его. въ обраꙁъ телъца ѣдѫща сѣно СП 105.20 н моꙁѣте ꙁмѣнт беꙁъврѣменьноѭ съмрьтѭ. сладъкꙑѧ сеѧ жꙁн С 86.30 ꙁмѣні же връстъ гробъ К 11b 38 3. Изредя, изпратя един след друг повелѣ ште  пае бт ѧ. дондеже ꙁмѣн къждо по трьмь десꙙтьмь к҄ентѹронꙑ С 178.14 СП СЕ К С Гр ἀλλάσσω ἀλλοιόω ἀπαλλάσσω ἐναλλάσσω διαμείβω ἀνταλλάσσομαι διαδέχομαι Нвб изменя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА