Исторически речник
ꙁмѣн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁмѣн҄ен, ꙁмѣн҄еньꙁмѣн҄енꙗ, ꙁмѣн҄ена, ꙁмѣн҄еньꙗꙁмѣн҄еню, ꙁмѣн҄енѹ, ꙁмѣн҄еньюꙁмѣн҄енмь, ꙁмѣн҄еньмь, ꙁмѣн҄енмъ, ꙁмѣн҄еньмъ, ꙁмѣн҄енмь, ꙁмѣн҄енмъꙁмѣн҄ен, ꙁмѣн҄ень, ꙁмѣн҄енꙁмѣн҄енꙗ, ꙁмѣн҄ена, ꙁмѣн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁмѣн҄ен, ꙁмѣн҄ень, ꙁмѣн҄енеꙁмѣн҄енмъ, ꙁмѣн҄еньмъ, ꙁмѣн҄енмь, ꙁмѣн҄еньмь, ꙁмѣн҄енмъ, ꙁмѣн҄енмь, ꙁмѣн҄еномъ, ꙁмѣн҄енамъꙁмѣн҄ен, ꙁмѣн҄ень, ꙁмѣн҄ен, ꙁмѣн҄енмꙁмѣн҄енхъ, ꙁмѣн҄еньхъ, ꙁмѣн҄енхь, ꙁмѣн҄еньхь, ꙁмѣн҄енхъ, ꙁмѣн҄енхьꙁмѣн҄ен, ꙁмѣн҄еньꙁмѣн҄еню, ꙁмѣн҄енѹ, ꙁмѣн҄енью
NnDu
ꙁмѣн҄енма, ꙁмѣн҄еньма, ꙁмѣн҄енма, ꙁмѣн҄енма
ꙁмѣн҄ень -ꙗ ср 1. Промяна, изменение ѹслꙑтъ бь  съмѣрꙇтъ ѩ ... нѣстъ бо ꙇмъ ꙁмѣненьѣ СП 54.20 власꙑ на главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ СЕ 7b 11 2. Превръщане, преобразяване хꙑтростѭ ꙁмѣнꙗѧ сꙙ. же прѣтварѣше сꙙ овогда тѹромъ бꙑвъ. оногда же крлатамъ пꙿтцамъ подобꙙ сꙙ. орълѹ  стръкѹ. же тѣмъ ꙁмѣн҄енімъ прѣльст женꙑ доброродьнꙑѧ С 7.26 Изч СП СЕ С Гр ἀντάλλαγμα ἀλλοίωσις μεταβολή ꙁмѣн҄ен Нвб изменение книж. ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл БТР АР