Исторически речник
ꙁмѣна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙁмѣнаꙁмѣнꙑ, ꙁмѣнѫꙁмѣнѣꙁмѣнѫ, ꙁмѣнѹꙁмѣноѭ, ꙁмѣноѫ, ꙁмѣноѧ, ꙁмѣноюꙁмѣнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙁмѣноꙁмѣнꙑꙁмѣнъ, ꙁмѣньꙁмѣнамъ, ꙁмѣнамьꙁмѣнамꙁмѣнахъ, ꙁмѣнахь
NfOuNfGuNfDu
ꙁмѣнѣꙁмѣнѹꙁмѣнама
ꙁмѣна -ꙑ ж 1. Замяна, размяна то дастъ лвкъ ꙇꙁмѣнѫ ꙁа дшѫ своѭ М Мт 16.26 ЗI. Срв. Мк 8.37 М З А СК Откуп, откупване. братръ не ꙇꙁбавꙇтъ ꙇꙁбавтъ лꙇ лвкъ. не дастъ бѹ ꙇꙁмѣнꙑ ꙁа сѩ СП 48.8 2. Промяна ꙇ рѣхъ нꙑнѣ наѩсъ. сꙇ ꙇꙁмѣна деснꙇцѩ вꙑшьнѣго СП 76.11 Изч М З А СК СП Гр ἀντάλλαγμα ἀλλοίωσις ἐξίλασμα ꙇꙁмѣна Нвб измяна ОА ВА Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА