Исторически речник
ꙁметат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁметатꙁмещѫ, ꙁметаѭ, ꙁметаѫ, ꙁметаѧ, ꙁмещѹ, ꙁметаюꙁмещеш, ꙁметаш, ꙁметаеш, ꙁметаашꙁмещетъ, ꙁметатъ, ꙁметаетъ, ꙁметаатъ, ꙁмещеть, ꙁметать, ꙁметаеть, ꙁметаать, ꙁмещет, ꙁметат, ꙁметает, ꙁметаатꙁмещемъ, ꙁметамъ, ꙁметаемъ, ꙁметаамъ, ꙁмещемь, ꙁметамь, ꙁметаемь, ꙁметаамь, ꙁмещем, ꙁметам, ꙁметаем, ꙁметаам, ꙁмещемо, ꙁметамо, ꙁметаемо, ꙁметаамоꙁмещете, ꙁметате, ꙁметаете, ꙁметаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁмещѫтъ, ꙁметаѭтъ, ꙁметаѫтъ, ꙁметаѧтъ, ꙁметаютъ, ꙁмещѫть, ꙁметаѭть, ꙁметаѫть, ꙁметаѧть, ꙁметають, ꙁмещѫт, ꙁметаѭт, ꙁметаѫт, ꙁметаѧт, ꙁметаютꙁмещевѣ, ꙁметавѣ, ꙁметаевѣ, ꙁметаавѣꙁмещета, ꙁметата, ꙁметаета, ꙁметаатаꙁмещете, ꙁметате, ꙁметаете, ꙁметаатеꙁмещ, ꙁметаꙁмещ, ꙁмета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁмещмъ, ꙁметамъ, ꙁмещѣмъ, ꙁмещамъ, ꙁмещмь, ꙁметамь, ꙁмещѣмь, ꙁмещамь, ꙁмещм, ꙁметам, ꙁмещѣм, ꙁмещамꙁмещте, ꙁметате, ꙁмещѣте, ꙁмещатеꙁмещвѣ, ꙁметавѣ, ꙁмещѣвѣ, ꙁмещавѣꙁмещта, ꙁметата, ꙁмещѣта, ꙁмещатаꙁметахъ, ꙁметахь, ꙁметахꙁмета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁметаꙁметахомъ, ꙁметахомь, ꙁметахом, ꙁметахмꙑꙁметастеꙁметашѧ, ꙁметашѫ, ꙁметаша, ꙁметаше, ꙁметахѫꙁметаховѣꙁметаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁметастеꙁметаахъ, ꙁмещаахъ, ꙁметаахь, ꙁмещаахь, ꙁметаах, ꙁмещаахꙁметааше, ꙁмещаашеꙁметааше, ꙁмещаашеꙁметаахомъ, ꙁмещаахомъ, ꙁметаахомь, ꙁмещаахомь, ꙁметаахом, ꙁмещаахомꙁметаашете, ꙁмещаашете, ꙁметаасте, ꙁмещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁметаахѫ, ꙁмещаахѫ, ꙁметаахѹ, ꙁмещаахѹꙁметааховѣ, ꙁмещааховѣꙁметаашета, ꙁмещаашета, ꙁметааста, ꙁмещаастаꙁметаашете, ꙁмещаашете, ꙁметаасте, ꙁмещаасте
ꙁметат -ꙁмещѫ -ꙁмещеш св Изхвърля  въходꙙште подъ водоѭ комѹ вь н҄е ꙁмештетъ  вънъ С 128.27 Изч С Гр ἐκβάλλω Нвб измета ОА ВА Дюв НГер ЕтМл АР ДА