Исторически речник
ꙁлѣковань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁлѣкован, ꙁлѣкованьꙁлѣкованꙗ, ꙁлѣкована, ꙁлѣкованьꙗꙁлѣкованю, ꙁлѣкованѹ, ꙁлѣкованьюꙁлѣкованмь, ꙁлѣкованьмь, ꙁлѣкованмъ, ꙁлѣкованьмъ, ꙁлѣкованмь, ꙁлѣкованмъꙁлѣкован, ꙁлѣковань, ꙁлѣкованꙁлѣкованꙗ, ꙁлѣкована, ꙁлѣкованьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁлѣкован, ꙁлѣковань, ꙁлѣкованеꙁлѣкованмъ, ꙁлѣкованьмъ, ꙁлѣкованмь, ꙁлѣкованьмь, ꙁлѣкованмъ, ꙁлѣкованмь, ꙁлѣкованомъ, ꙁлѣкованамъꙁлѣкован, ꙁлѣковань, ꙁлѣкован, ꙁлѣкованмꙁлѣкованхъ, ꙁлѣкованьхъ, ꙁлѣкованхь, ꙁлѣкованьхь, ꙁлѣкованхъ, ꙁлѣкованхьꙁлѣкован, ꙁлѣкованьꙁлѣкованю, ꙁлѣкованѹ, ꙁлѣкованью
NnDu
ꙁлѣкованма, ꙁлѣкованьма, ꙁлѣкованма, ꙁлѣкованма
ꙁлѣковань -ꙗ ср Излекуване, изцеряване надѣѭште сꙙ ꙗко ꙁлѣковань отъ плеснѹ го подастъ сꙙ тѣлесемъ хъ С 556.21 Изч С Нвб излекуване ОА НГер ЕтМл МлБТР АР