Исторически речник
ꙁломт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁломтꙁломлѭ, ꙁломлѧ, ꙁломѧ, ꙁломьѭ, ꙁломлюꙁломшꙁломтъ, ꙁломть, ꙁломтꙁломмъ, ꙁломмь, ꙁломм, ꙁломмоꙁломте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁломѧтъ, ꙁломѧть, ꙁломѧтꙁломвѣꙁломтаꙁломтеꙁломꙁлом
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁломмъ, ꙁломмь, ꙁломмꙁломтеꙁломвѣꙁломтаꙁломхъ, ꙁломхь, ꙁломхꙁлом
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁломꙁломхомъ, ꙁломхомь, ꙁломхом, ꙁломхмꙑꙁломстеꙁломшѧ, ꙁломшѫ, ꙁломша, ꙁломше, ꙁломхѫꙁломховѣꙁломста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁломстеꙁломѣхъ, ꙁломѧхъ, ꙁломѣхь, ꙁломѧхь, ꙁломѣх, ꙁломѧхꙁломѣше, ꙁломѧшеꙁломѣше, ꙁломѧшеꙁломѣхомъ, ꙁломѧхомъ, ꙁломѣхомь, ꙁломѧхомь, ꙁломѣхом, ꙁломѧхомꙁломѣшете, ꙁломѣсте, ꙁломѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁломѣхѫ, ꙁломѣхѹ, ꙁломѧхѹꙁломѣховѣ, ꙁломѧховѣꙁломѣшета, ꙁломѣста, ꙁломѧстаꙁломѣшете, ꙁломѣсте, ꙁломѧсте
ꙁломт -ꙁломлѭ -ꙁломш св Пречупя, счупя, строша въпаде сꙙ въ пѣровъ  ꙁлом ногѫ прѣдьнѫѭ С 218.3 Изч С Гр κλάω Нвб изломя, изломявам ОА НТ НГер ЕтМл МлБТР АР