Исторически речник
ꙁлаꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁлаꙁтꙁлажѫ, ꙁлажѹꙁлаꙁшꙁлаꙁтъ, ꙁлаꙁть, ꙁлаꙁтꙁлаꙁмъ, ꙁлаꙁмь, ꙁлаꙁм, ꙁлаꙁмоꙁлаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁлаꙁѧтъ, ꙁлаꙁѧть, ꙁлаꙁѧтꙁлаꙁвѣꙁлаꙁтаꙁлаꙁтеꙁлаꙁꙁлаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁлаꙁмъ, ꙁлаꙁмь, ꙁлаꙁмꙁлаꙁтеꙁлаꙁвѣꙁлаꙁтаꙁлаꙁхъ, ꙁлаꙁхь, ꙁлаꙁхꙁлаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁлаꙁꙁлаꙁхомъ, ꙁлаꙁхомь, ꙁлаꙁхом, ꙁлаꙁхмꙑꙁлаꙁстеꙁлаꙁшѧ, ꙁлаꙁшѫ, ꙁлаꙁша, ꙁлаꙁше, ꙁлаꙁхѫꙁлаꙁховѣꙁлаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁлаꙁстеꙁлажаахъ, ꙁлажахъ, ꙁлажаахь, ꙁлажахь, ꙁлажаах, ꙁлаожахꙁлажааше, ꙁлажашеꙁлажааше, ꙁлажашеꙁлажаахомъ, ꙁлажахомъ, ꙁлажаахомь, ꙁлажахомь, ꙁлажаахом, ꙁлажахомꙁлажаашете, ꙁлажашете, ꙁлажаасте, ꙁлажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁлажаахѫ, ꙁлажахѫ, ꙁлажаахѹ, ꙁлажахѹꙁлажааховѣ, ꙁлажаховѣꙁлажаашета, ꙁлажашета, ꙁлажааста, ꙁлажастаꙁлажаашете, ꙁлажашете, ꙁлажаасте, ꙁлажасте
ꙁлаꙁт -ꙁлажѫ -ꙁлаꙁш несв 1. Излизам, движа се отвътре навън тѫжааше же болм. ꙗкоже дноѭ отълѫвъ себе.  ꙁаклювъ въ пѹстꙑн нкаможе нколже ꙁ н҄еѧ ꙁлаꙁвъ С 561.18 мрътвъ грѣхꙑ сълѣꙁъ. ꙁлаꙁш ожвленъ правꙿдоѭ Х I Ва 21—22 Образно.  да не ꙁлаꙁ слово скврьнаво ѭдѣже хъ вьлаꙁтъ С 507.21 Напускам мястото, където обикновено се намирам. сповѣдаѧ сꙙ до десꙙт лѣтꙿ. въ пештерѣ то ... не ꙁлаꙁꙙ ꙁ мѣста не бесѣдѹѧ н къ комѹже С 528.24—25 2. За брой, количество — превишавам аште  на р҃ хъ раꙁдѣлш свого смене не ꙁлаꙁꙙтъ С 95.1 Изч С Х Гр ἐξέρχομαι ἐκβαίνω ἀναβαίνω Нвб излазям диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ДА