Исторически речник
ꙁлагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁлагатꙁлагаѭ, ꙁлагаѫ, ꙁлагаѧ, ꙁлагаюꙁлагаш, ꙁлагаеш, ꙁлагаашꙁлагатъ, ꙁлагаетъ, ꙁлагаатъ, ꙁлагать, ꙁлагаеть, ꙁлагаать, ꙁлагат, ꙁлагает, ꙁлагаатꙁлагамъ, ꙁлагаемъ, ꙁлагаамъ, ꙁлагамь, ꙁлагаемь, ꙁлагаамь, ꙁлагам, ꙁлагаем, ꙁлагаам, ꙁлагамо, ꙁлагаемо, ꙁлагаамоꙁлагате, ꙁлагаете, ꙁлагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁлагаѭтъ, ꙁлагаѫтъ, ꙁлагаѧтъ, ꙁлагаютъ, ꙁлагаѭть, ꙁлагаѫть, ꙁлагаѧть, ꙁлагають, ꙁлагаѭт, ꙁлагаѫт, ꙁлагаѧт, ꙁлагаютꙁлагавѣ, ꙁлагаевѣ, ꙁлагаавѣꙁлагата, ꙁлагаета, ꙁлагаатаꙁлагате, ꙁлагаете, ꙁлагаатеꙁлагаꙁлага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁлагамъ, ꙁлагамь, ꙁлагамꙁлагатеꙁлагавѣꙁлагатаꙁлагахъ, ꙁлагахь, ꙁлагахꙁлага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁлагаꙁлагахомъ, ꙁлагахомь, ꙁлагахом, ꙁлагахмꙑꙁлагастеꙁлагашѧ, ꙁлагашѫ, ꙁлагаша, ꙁлагаше, ꙁлагахѫꙁлагаховѣꙁлагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁлагастеꙁлагаахъ, ꙁлагахъ, ꙁлагаахь, ꙁлагахь, ꙁлагаах, ꙁлагахꙁлагааше, ꙁлагашеꙁлагааше, ꙁлагашеꙁлагаахомъ, ꙁлагахомъ, ꙁлагаахомь, ꙁлагахомь, ꙁлагаахом, ꙁлагахомꙁлагаашете, ꙁлагашете, ꙁлагаасте, ꙁлагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁлагаахѫ, ꙁлагахѫ, ꙁлагаахѹ, ꙁлагахѹꙁлагааховѣ, ꙁлагаховѣꙁлагаашета, ꙁлагашета, ꙁлагааста, ꙁлагастаꙁлагаашете, ꙁлагашете, ꙁлагаасте, ꙁлагасте
ꙁлагат -ꙁлагаѭ -ꙁлагаш несв Изгонвам, прогонвам, пропъждам съвръшена любъвъ ꙁлагаетъ бѣⷪ҇ꙁнъ ѣко боѣꙁнъ мѫкѫ матъ а не боѧ сѧ не съвръшает сѧ въ любъв Е 37б 2 Изч Е Гр ἔξω βάλλω Нвб Ø