Исторически речник
ꙁдѣлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдѣлатꙁдѣлаѭ, ꙁдѣлаѫ, ꙁдѣлаѧ, ꙁдѣлаюꙁдѣлаш, ꙁдѣлаеш, ꙁдѣлаашꙁдѣлатъ, ꙁдѣлаетъ, ꙁдѣлаатъ, ꙁдѣлать, ꙁдѣлаеть, ꙁдѣлаать, ꙁдѣлат, ꙁдѣлает, ꙁдѣлаатꙁдѣламъ, ꙁдѣлаемъ, ꙁдѣлаамъ, ꙁдѣламь, ꙁдѣлаемь, ꙁдѣлаамь, ꙁдѣлам, ꙁдѣлаем, ꙁдѣлаам, ꙁдѣламо, ꙁдѣлаемо, ꙁдѣлаамоꙁдѣлате, ꙁдѣлаете, ꙁдѣлаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдѣлаѭтъ, ꙁдѣлаѫтъ, ꙁдѣлаѧтъ, ꙁдѣлаютъ, ꙁдѣлаѭть, ꙁдѣлаѫть, ꙁдѣлаѧть, ꙁдѣлають, ꙁдѣлаѭт, ꙁдѣлаѫт, ꙁдѣлаѧт, ꙁдѣлаютꙁдѣлавѣ, ꙁдѣлаевѣ, ꙁдѣлаавѣꙁдѣлата, ꙁдѣлаета, ꙁдѣлаатаꙁдѣлате, ꙁдѣлаете, ꙁдѣлаатеꙁдѣлаꙁдѣла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдѣламъ, ꙁдѣламь, ꙁдѣламꙁдѣлатеꙁдѣлавѣꙁдѣлатаꙁдѣлахъ, ꙁдѣлахь, ꙁдѣлахꙁдѣла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдѣлаꙁдѣлахомъ, ꙁдѣлахомь, ꙁдѣлахом, ꙁдѣлахмꙑꙁдѣластеꙁдѣлашѧ, ꙁдѣлашѫ, ꙁдѣлаша, ꙁдѣлаше, ꙁдѣлахѫꙁдѣлаховѣꙁдѣласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдѣластеꙁдѣлаахъ, ꙁдѣлахъ, ꙁдѣлаахь, ꙁдѣлахь, ꙁдѣлаах, ꙁдѣлахꙁдѣлааше, ꙁдѣлашеꙁдѣлааше, ꙁдѣлашеꙁдѣлаахомъ, ꙁдѣлахомъ, ꙁдѣлаахомь, ꙁдѣлахомь, ꙁдѣлаахом, ꙁдѣлахомꙁдѣлаашете, ꙁдѣлашете, ꙁдѣлаасте, ꙁдѣласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдѣлаахѫ, ꙁдѣлахѫ, ꙁдѣлаахѹ, ꙁдѣлахѹꙁдѣлааховѣ, ꙁдѣлаховѣꙁдѣлаашета, ꙁдѣлашета, ꙁдѣлааста, ꙁдѣластаꙁдѣлаашете, ꙁдѣлашете, ꙁдѣлаасте, ꙁдѣласте
ꙁдѣлат -ꙁдѣлаѭ -ꙁдѣлаш св Издялам, направя чрез дялане, изсека [за предмет от дърво, камък и мед] се дрѣво пророьскомъ окомь вдѣвъ еремꙗ ждꙑ хотꙙште хрстосѹ ꙁдѣлат С 353.2 Изч С Гр πελεκάομαι Нвб издялам св издялвам несв ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР АР РБЕ