Исторически речник
ꙁдьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдьратꙁдерѫ, ꙁдерѹꙁдерешꙁдеретъ, ꙁдереть, ꙁдеретꙁдеремъ, ꙁдеремь, ꙁдерем, ꙁдеремоꙁдерете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдерѫтъ, ꙁдерѹтъ, ꙁдерѫть, ꙁдерѹть, ꙁдерѫт, ꙁдерѹтꙁдеревѣꙁдеретаꙁдеретеꙁдерꙁдер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдерѣмъ, ꙁдерѣмь, ꙁдерѣмꙁдерѣтеꙁдерѣвѣꙁдерѣтаꙁдьрахъ, ꙁдърахъ, ꙁдрахъ, ꙁдьрахь, ꙁдърахь, ꙁдрахь, ꙁдьрах, ꙁдърах, ꙁдрахꙁдьра, ꙁдъра, ꙁдра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдьра, ꙁдъра, ꙁдраꙁдьрахомъ, ꙁдърахомъ, ꙁдрахомъ, ꙁдьрахомь, ꙁдърахомь, ꙁдрахомь, ꙁдьрахом, ꙁдърахом, ꙁдрахом, ꙁдьрахмꙑ, ꙁдърахмꙑ, ꙁдрахмꙑꙁдьрасте, ꙁдърасте, ꙁдрастеꙁдьрашѧ, ꙁдърашѧ, ꙁдрашѧ, ꙁдьрашѫ, ꙁдърашѫ, ꙁдрашѫ, ꙁдьраша, ꙁдъраша, ꙁдраша, ꙁдьраше, ꙁдъраше, ꙁдраше, ꙁдьрахѫ, ꙁдърахѫ, ꙁдрахѫꙁдьраховѣ, ꙁдъраховѣ, ꙁдраховѣꙁдьраста, ꙁдъраста, ꙁдраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдьрасте, ꙁдърасте, ꙁдрастеꙁдерѣхъ, ꙁдерѣхь, ꙁдерѣхꙁдерѣшеꙁдерѣшеꙁдерѣхомъ, ꙁдерѣхомь, ꙁдерѣхомꙁдерѣшете, ꙁдерѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдерѣхѫ, ꙁдерѣхѹꙁдерѣховѣꙁдерѣшета, ꙁдерѣстаꙁдерѣшете, ꙁдерѣсте
ꙁдьрат -ꙁдерѫ -ꙁдереш св Измъкна, изтегля, издърпам пршъдъша дъва агг҄ела ꙁдрста (погр. вм. ꙁдраста, Север., с. 193, бел. под линия)  с тнꙑ тоѧ С 193.26—27 Изч С Гр ἀνασπάω ꙁдрат Нвб Срв издера ’одраскам, скъсам’ ОА ВА БТР РБЕ