Исторически речник
ꙁдꙑхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдꙑхатꙁдꙑшѫ, ꙁдꙑхаѭ, ꙁдꙑхаѫ, ꙁдꙑхаѧ, ꙁдꙑшѹ, ꙁдꙑхаюꙁдꙑшеш, ꙁдꙑхаш, ꙁдꙑхаешꙁдꙑшетъ, ꙁдꙑхатъ, ꙁдꙑхаетъ, ꙁдꙑшеть, ꙁдꙑхать, ꙁдꙑхаеть, ꙁдꙑшет, ꙁдꙑхат, ꙁдꙑхаетꙁдꙑшемъ, ꙁдꙑхамъ, ꙁдꙑхаемъ, ꙁдꙑшемь, ꙁдꙑхамь, ꙁдꙑхаемь, ꙁдꙑшем, ꙁдꙑхам, ꙁдꙑхаем, ꙁдꙑшемо, ꙁдꙑхамо, ꙁдꙑхаемоꙁдꙑшете, ꙁдꙑхате, ꙁдꙑхаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдꙑшѫтъ, ꙁдꙑхаѭтъ, ꙁдꙑхаѫтъ, ꙁдꙑхаѧтъ, ꙁдꙑшѹтъ, ꙁдꙑхаютъ, ꙁдꙑшѫть, ꙁдꙑхаѭть, ꙁдꙑхаѫть, ꙁдꙑхаѧть, ꙁдꙑшѹть, ꙁдꙑхають, ꙁдꙑшѫт, ꙁдꙑхаѭт, ꙁдꙑхаѫт, ꙁдꙑхаѧт, ꙁдꙑшѹт, ꙁдꙑхаютꙁдꙑшевѣ, ꙁдꙑхавѣ, ꙁдꙑхаевѣꙁдꙑшета, ꙁдꙑхата, ꙁдꙑхаетаꙁдꙑшете, ꙁдꙑхате, ꙁдꙑхаетеꙁдꙑш, ꙁдꙑхаꙁдꙑш, ꙁдꙑха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдꙑшмъ, ꙁдꙑхамъ, ꙁдꙑшѣмъ, ꙁдꙑшамъ, ꙁдꙑшмь, ꙁдꙑхамь, ꙁдꙑшѣмь, ꙁдꙑшамь, ꙁдꙑшм, ꙁдꙑхам, ꙁдꙑшѣм, ꙁдꙑшамꙁдꙑште, ꙁдꙑхате, ꙁдꙑшѣте, ꙁдꙑшатеꙁдꙑшвѣ, ꙁдꙑхавѣ, ꙁдꙑшѣвѣ, ꙁдꙑшавѣꙁдꙑшта, ꙁдꙑхата, ꙁдꙑшѣта, ꙁдꙑшатаꙁдꙑхахъ, ꙁдꙑхахь, ꙁдꙑхахꙁдꙑха
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдꙑхаꙁдꙑхахомъ, ꙁдꙑхахомь, ꙁдꙑхахом, ꙁдꙑхахмꙑꙁдꙑхастеꙁдꙑхашѧ, ꙁдꙑхашѫ, ꙁдꙑхаша, ꙁдꙑхаше, ꙁдꙑхахѫꙁдꙑхаховѣꙁдꙑхаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдꙑхастеꙁдꙑхаахъ, ꙁдꙑхахъ, ꙁдꙑхаахь, ꙁдꙑхахь, ꙁдꙑхаах, ꙁдꙑхахꙁдꙑхааше, ꙁдꙑхашеꙁдꙑхааше, ꙁдꙑхашеꙁдꙑхаахомъ, ꙁдꙑхахомъ, ꙁдꙑхаахомь, ꙁдꙑхахомь, ꙁдꙑхаахом, ꙁдꙑхахомꙁдꙑхаашете, ꙁдꙑхашете, ꙁдꙑхаасте, ꙁдꙑхасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдꙑхаахѫ, ꙁдꙑхахѫ, ꙁдꙑхаахѹ, ꙁдꙑхахѹꙁдꙑхааховѣ, ꙁдꙑхаховѣꙁдꙑхаашета, ꙁдꙑхашета, ꙁдꙑхааста, ꙁдꙑхастаꙁдꙑхаашете, ꙁдꙑхашете, ꙁдꙑхаасте, ꙁдꙑхасте
ꙁдꙑхат -ꙁдꙑхаѭ -ꙁдꙑхаш несв Издъхвам, изпускам последен дъх, умирам ꙁдꙑхаѭштемъ лкмъ отъ страха М Лк 21.26 З А СК комсъ... повелѣ вономъ свомъ да прободѫтъ ѭ она же велм отъсковъш ꙁде вь слѣдъ състольнка кнꙙжа  аб ꙁдꙑха С 234.2 Изч М З А СК С Гр ἀποψύχω Нвб издихам, издихвам остар МлБТР ЕтМл РБЕ Срв издъхвам ОА ВА Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ