Исторически речник
ꙁдрастт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдрасттꙁдращѫ, ꙁдращѹꙁдрастшꙁдрасттъ, ꙁдрастть, ꙁдрасттꙁдрастмъ, ꙁдрастмь, ꙁдрастм, ꙁдрастмоꙁдрастте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдрастѧтъ, ꙁдрастѧть, ꙁдрастѧтꙁдраствѣꙁдрасттаꙁдрасттеꙁдрастꙁдраст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдрастмъ, ꙁдрастмь, ꙁдрастмꙁдрасттеꙁдраствѣꙁдрасттаꙁдрастхъ, ꙁдрастхь, ꙁдрастхꙁдраст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдрастꙁдрастхомъ, ꙁдрастхомь, ꙁдрастхом, ꙁдрастхмꙑꙁдрастстеꙁдрастшѧ, ꙁдрастшѫ, ꙁдрастша, ꙁдрастше, ꙁдрастхѫꙁдрастховѣꙁдрастста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдрастстеꙁдрастѣахъ, ꙁдрастѣѣхъ, ꙁдрастѣхъ, ꙁдрастѣахь, ꙁдрастѣѣхь, ꙁдрастѣхь, ꙁдрастѣах, ꙁдрастѣѣх, ꙁдрастѣхꙁдрастѣаше, ꙁдрастѣѣше, ꙁдрастѣшеꙁдрастѣаше, ꙁдрастѣѣше, ꙁдрастѣшеꙁдрастѣахомъ, ꙁдрастѣѣхомъ, ꙁдрастѣхомъ, ꙁдрастѣахомь, ꙁдрастѣѣхомь, ꙁдрастѣхомь, ꙁдрастѣахом, ꙁдрастѣѣхом, ꙁдрастѣхомꙁдрастѣашете, ꙁдрастѣѣшете, ꙁдрастѣшете, ꙁдрастѣасте, ꙁдрастѣѣсте, ꙁдрастѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдрастѣахѫ, ꙁдрастѣѣхѫ, ꙁдрастѣхѫ, ꙁдрастѣахѹ, ꙁдрастѣѣхѹ, ꙁдрастѣхѹꙁдрастѣаховѣ, ꙁдрастѣѣховѣ, ꙁдрастѣховѣꙁдрастѣашета, ꙁдрастѣѣшета, ꙁдрастѣшета, ꙁдрастѣаста, ꙁдрастѣѣста, ꙁдрастѣстаꙁдрастѣашете, ꙁдрастѣѣшете, ꙁдрастѣшете, ꙁдрастѣасте, ꙁдрастѣѣсте, ꙁдрастѣсте
ꙁдрастт -ꙁдращѫ -ꙁдрастш св Направя да израсне, да се роди; създам н҄ва хꙿ мрьтвꙑѧ жвꙑ акꙑ класꙑ красънꙑѧ  ꙁьрѣлꙑ бес трѹда ꙁьраст С 388.11 Изч С Гр βλαστάνω ꙁьрастт Нвб израстя остар книж ВА