Исторически речник
ꙁдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдатꙁдамь, ꙁдамꙁдас, ꙁдадешꙁдастъ, ꙁдадетъ, ꙁдасть, ꙁдадеть, ꙁдаст, ꙁдадетꙁдамъ, ꙁдамь, ꙁдаме, ꙁдамꙑ, ꙁдамо, ꙁдадемъ, ꙁдадемь, ꙁдадем, ꙁдадемꙑ, ꙁдадемоꙁдасте, ꙁдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдадѧтъ, ꙁдадѫтъ, ꙁдадѹтъ, ꙁдадѧть, ꙁдадѫть, ꙁдадѹть, ꙁдадѧт, ꙁдадѫт, ꙁдадѹтꙁдавѣ, ꙁдадевѣꙁдаста, ꙁдадетаꙁдасте, ꙁдадетеꙁдаждь, ꙁдаждꙁдаждь, ꙁдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдадмъ, ꙁдадѣмъ, ꙁдадмь, ꙁдадѣмь, ꙁдадм, ꙁдадѣмꙁдадте, ꙁдадѣтеꙁдадвѣ, ꙁдадѣвѣꙁдадта, ꙁдадѣтаꙁдахъ, ꙁдадохъ, ꙁдахь, ꙁдадохь, ꙁдадохꙁдастъ, ꙁдасть, ꙁда, ꙁдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдастъ, ꙁдасть, ꙁда, ꙁдадеꙁдахомъ, ꙁдадохомъ, ꙁдахомь, ꙁдадохомь, ꙁдахом, ꙁдадохом, ꙁдадохмꙑꙁдасте, ꙁдадостеꙁдашѧ, ꙁдашѫ, ꙁдаша, ꙁдаше, ꙁдадошѧ, ꙁдадошѫ, ꙁдадоша, ꙁдадоше, ꙁдадохѫꙁдаховѣ, ꙁдадоховѣꙁдасте, ꙁдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдасте, ꙁдадостеꙁдадѣахъ, ꙁдадѣхъ, ꙁдадѧхъ, ꙁдадѣахь, ꙁдадѣхь, ꙁдадѧхь, ꙁдадѣах, ꙁдадѣх, ꙁдадѧхꙁдадѣаше, ꙁдадѣше, ꙁдадѧшеꙁдадѣаше, ꙁдадѣше, ꙁдадѧшеꙁдадѣахомъ, ꙁдадѣхомъ, ꙁдадѧхомъ, ꙁдадѣахомь, ꙁдадѣхомь, ꙁдадѧхомь, ꙁдадѣахом, ꙁдадѣхом, ꙁдадѧхомꙁдадѣашете, ꙁдадѣшете, ꙁдадѣасте, ꙁдадѣсте, ꙁдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдадѣахѫ, ꙁдадѣхѫ, ꙁдадѣахѹ, ꙁдадѣхѹ, ꙁдадѧхѹꙁдадѣаховѣ, ꙁдадѣховѣ, ꙁдадѧховѣꙁдадѣашета, ꙁдадѣшета, ꙁдадѣаста, ꙁдадѣста, ꙁдадѧстаꙁдадѣашете, ꙁдадѣшете, ꙁдадѣасте, ꙁдадѣсте, ꙁдадѧсте
ꙁдат -ꙁдамь -ꙁдас св Отдам, дам, предам тъгда рее да ꙁнесѫтъ водꙑ гадъ дѹшъ жвꙑхъ нꙑнꙗ же не гадꙑ нъ дѹховънꙑѧ дарꙑ ꙁдастъ С 495.29—30 Освободя, пусна някого от някъде, предам някого някому. отье повел сьмрьт послѹшат мене. дѣѣш рее повел да  вратъ ꙁаклютъ. нъ скоро мрьтвааго да ꙁдастъ С 309.22 да аште м нѣстъ отьць отьць. ѹдръжтъ мрьтвааго вьскрьсен. аште м нѣстъ отьць отьць. ставтъ съмрьть ꙁдат мрьтвааго С 310.8 Изч С Гр ἀναδίδωμι ἀποδίδωμι Нвб Срв издавам, издам ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА