Исторически речник
ꙁгѹбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁгѹбтꙁгѹблѭ, ꙁгѹблѧ, ꙁгѹбѧ, ꙁгѹбьѭ, ꙁгѹблюꙁгѹбшꙁгѹбтъ, ꙁгѹбть, ꙁгѹбтꙁгѹбмъ, ꙁгѹбмь, ꙁгѹбм, ꙁгѹбмоꙁгѹбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁгѹбѧтъ, ꙁгѹбѧть, ꙁгѹбѧтꙁгѹбвѣꙁгѹбтаꙁгѹбтеꙁгѹбꙁгѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁгѹбмъ, ꙁгѹбмь, ꙁгѹбмꙁгѹбтеꙁгѹбвѣꙁгѹбтаꙁгѹбхъ, ꙁгѹбхь, ꙁгѹбхꙁгѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁгѹбꙁгѹбхомъ, ꙁгѹбхомь, ꙁгѹбхом, ꙁгѹбхмꙑꙁгѹбстеꙁгѹбшѧ, ꙁгѹбшѫ, ꙁгѹбша, ꙁгѹбше, ꙁгѹбхѫꙁгѹбховѣꙁгѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁгѹбстеꙁгѹблѧахъ, ꙁгѹблѧхъ, ꙁгѹбѧхъ, ꙁгѹблѧахь, ꙁгѹблѧхь, ꙁгѹбѧхь, ꙁгѹблѧах, ꙁгѹблѧх, ꙁгѹбѧхꙁгѹблѧаше, ꙁгѹблѧше, ꙁгѹбѧшеꙁгѹблѧаше, ꙁгѹблѧше, ꙁгѹбѧшеꙁгѹблѧахомъ, ꙁгѹблѧхомъ, ꙁгѹбѧхомъ, ꙁгѹблѧахомь, ꙁгѹблѧхомь, ꙁгѹбѧхомь, ꙁгѹблѧахом, ꙁгѹблѧхом, ꙁгѹбѧхомꙁгѹблѧасте, ꙁгѹблѧсте, ꙁгѹбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁгѹблѧахѹ, ꙁгѹблѧхѹ, ꙁгѹбѧхѹꙁгѹблѧаховѣ, ꙁгѹблѧховѣ, ꙁгѹбѧховѣꙁгѹблѧаста, ꙁгѹблѧста, ꙁгѹбѧстаꙁгѹблѧасте, ꙁгѹблѧсте, ꙁгѹбѧсте
ꙁгѹбт -ꙁгѹблѭ -ꙁгѹбш св Погубя  їꙁгѹбшꙙ многꙑ С 147.29 ꙁлѣꙁъше фарсе сьвѣтъ створшꙙ. на їсѹса да го ꙁгѹбꙙтъ С 396.12 да ꙿто внꙑ ѧже дѣлъма хотꙙтꙑ  ꙁгѹбт С 396.13 С Гр ἀπόλλυμι ἀναπολέω ἐξίσταμαι їꙁгѹбт Нвб Срв [по]губя