Исторически речник
ꙁгорѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁгорѣтꙁгорѭ, ꙁгорѧ, ꙁгорюꙁгоршꙁгортъ, ꙁгорть, ꙁгортꙁгормъ, ꙁгормь, ꙁгорм, ꙁгормоꙁгорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁгорѧтъ, ꙁгорѧть, ꙁгорѧтꙁгорвѣꙁгортаꙁгортеꙁгорꙁгор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁгормъ, ꙁгормь, ꙁгормꙁгортеꙁгорвѣꙁгортаꙁгорѣхъ, ꙁгорѣхь, ꙁгорѣхꙁгорѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁгорѣꙁгорѣхомъ, ꙁгорѣхомь, ꙁгорѣхом, ꙁгорѣхмꙑꙁгорѣстеꙁгорѣшѧ, ꙁгорѣшѫ, ꙁгорѣша, ꙁгорѣше, ꙁгорѣхѫꙁгорѣховѣꙁгорѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁгорѣстеꙁгорѣахъ, ꙁгорѣхъ, ꙁгорѧхъ, ꙁгорѣахь, ꙁгорѣхь, ꙁгорѧхь, ꙁгорѣах, ꙁгорѣх, ꙁгорѧхꙁгорѣаше, ꙁгорѣше, ꙁгорѧшеꙁгорѣаше, ꙁгорѣше, ꙁгорѧшеꙁгорѣахомъ, ꙁгорѣхомъ, ꙁгорѧхомъ, ꙁгорѣахомь, ꙁгорѣхомь, ꙁгорѧхомь, ꙁгорѣахом, ꙁгорѣхом, ꙁгорѧхомꙁгорѣашете, ꙁгорѣшете, ꙁгорѣасте, ꙁгорѣсте, ꙁгорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁгорѣахѫ, ꙁгорѣхѫ, ꙁгорѣахѹ, ꙁгорѣхѹ, ꙁгорѧхѹꙁгорѣаховѣ, ꙁгорѣховѣ, ꙁгорѧховѣꙁгорѣашета, ꙁгорѣшета, ꙁгорѣаста, ꙁгорѣста, ꙁгорѧстаꙁгорѣашете, ꙁгорѣшете, ꙁгорѣасте, ꙁгорѣсте, ꙁгорѧсте
ꙁгорѣт -ꙁгорѭ -ꙁгорш св 1. Изгоря, бивам унищожен от огън вꙑ вдѣсте  повѣдате людскѫ ꙁемл҄ѫ  декаполтъскѫ ꙁгорѣвъшѫ огн҄емъ С 129.4 не маш того сътворт да жв ꙁгормь С 131.12 горе естъ ꙁѣло ѹмьрьшѹ ꙁьгорѣт С 131.13 лꙿма ѹбо тъштт сꙙ на съмрьть. жвъ да ꙁгорш С 140.21 піѡн сповѣдавꙑ сꙙ самъ крьстꙗнъ жвѹ ꙁгорѣт повелѣхомъ С 140.24 дон҄елже ѹдове рѫьнꙑхъ пръстъ ꙁгорѣвьше отъпадошꙙ С 516.27 вдѣѣше бо рѫкѫ стааго отъ огнꙗ ѹже вьсѫ ꙁгорѣвꙿшѫ С 517.4 Образно. вьꙁврат ѣрость твоѭ отъ мꙿне. ꙇ подажд м влагѫ твохъ щедротъ. іꙁгорѣвъшее грѣхꙑ срце мое СЕ 78а 5 2. За метал — разтопя се мѣаше с корабл҄ь котъкꙑ желѣꙁнꙑ. нъ сѹсовам гвоꙁдвм ꙁгорѣшꙙ С 400.28 огньмь ꙁгорѣт πυρικαύστος γίγνομαι Изгорен съм вьнде платъ въ прѣтор попѹштаѧ ꙗрост ждовьстѣ ... вьнде  ꙁде. пае огнь въжеже ... ѹнꙙтъ бо да бꙑшꙙ огнемъ ꙁгорѣл. въꙁдвгошꙙ хъ содомъскꙑ кръ С 435.13 Изч СЕ С Гр καίομαι δαπανάομαι χωνεύομαι ꙁьгорѣт іꙁгорѣт Нвб изгоря ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА