Исторически речник
ꙁгонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁгонтꙁгонѭ, ꙁгонѧ, ꙁгонюꙁгоншꙁгонтъ, ꙁгонть, ꙁгонтꙁгонмъ, ꙁгонмь, ꙁгонм, ꙁгонмоꙁгонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁгонѧтъ, ꙁгонѧть, ꙁгонѧтꙁгонвѣꙁгонтаꙁгонтеꙁгонꙁгон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁгонмъ, ꙁгонмь, ꙁгонмꙁгонтеꙁгонвѣꙁгонтаꙁгонхъ, ꙁгонхь, ꙁгонхꙁгон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁгонꙁгонхомъ, ꙁгонхомь, ꙁгонхом, ꙁгонхмꙑꙁгонстеꙁгоншѧ, ꙁгоншѫ, ꙁгонша, ꙁгонше, ꙁгонхѫꙁгонховѣꙁгонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁгонстеꙁгонꙗахъ, ꙁгонѣахъ, ꙁгонаахъ, ꙁгонѣхъ, ꙁгонꙗхъ, ꙁгонѧахъ, ꙁгонѧхъ, ꙁгонꙗахь, ꙁгонѣахь, ꙁгонаахь, ꙁгонѣхь, ꙁгонꙗхь, ꙁгонѧахь, ꙁгонѧхь, ꙁгонꙗах, ꙁгонѣах, ꙁгонаах, ꙁгонѣх, ꙁгонꙗх, ꙁгонѧах, ꙁгонѧхꙁгонꙗаше, ꙁгонѣаше, ꙁгонааше, ꙁгонѣше, ꙁгонꙗше, ꙁгонѧаше, ꙁгонѧшеꙁгонꙗаше, ꙁгонѣаше, ꙁгонааше, ꙁгонѣше, ꙁгонꙗше, ꙁгонѧаше, ꙁгонѧшеꙁгонꙗахомъ, ꙁгонѣахомъ, ꙁгонаахомъ, ꙁгонѣхомъ, ꙁгонꙗхомъ, ꙁгонѧахомъ, ꙁгонѧхомъ, ꙁгонꙗахомь, ꙁгонѣахомь, ꙁгонаахомь, ꙁгонѣхомь, ꙁгонꙗхомь, ꙁгонѧахомь, ꙁгонѧхомь, ꙁгонꙗахом, ꙁгонѣахом, ꙁгонаахом, ꙁгонѣхом, ꙁгонꙗхом, ꙁгонѧахом, ꙁгонѧхомꙁгонꙗашете, ꙁгонѣашете, ꙁгонаашете, ꙁгонѣшете, ꙁгонꙗшете, ꙁгонꙗасте, ꙁгонѣасте, ꙁгонаасте, ꙁгонѣсте, ꙁгонꙗсте, ꙁгонѧасте, ꙁгонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁгонꙗахѫ, ꙁгонѣахѫ, ꙁгонаахѫ, ꙁгонѣхѫ, ꙁгонꙗхѫ, ꙁгонꙗахѹ, ꙁгонѣахѹ, ꙁгонаахѹ, ꙁгонѣхѹ, ꙁгонꙗхѹ, ꙁгонѧахѹ, ꙁгонѧхѹꙁгонꙗаховѣ, ꙁгонѣаховѣ, ꙁгонааховѣ, ꙁгонѣховѣ, ꙁгонꙗховѣ, ꙁгонѧаховѣ, ꙁгонѧховѣꙁгонꙗашета, ꙁгонѣашета, ꙁгонаашета, ꙁгонѣшета, ꙁгонꙗшета, ꙁгонꙗаста, ꙁгонѣаста, ꙁгонааста, ꙁгонѣста, ꙁгонꙗста, ꙁгонѧаста, ꙁгонѧстаꙁгонꙗашете, ꙁгонѣашете, ꙁгонаашете, ꙁгонѣшете, ꙁгонꙗшете, ꙁгонꙗасте, ꙁгонѣасте, ꙁгонаасте, ꙁгонѣсте, ꙁгонꙗсте, ꙁгонѧасте, ꙁгонѧсте
ꙁгонт -ꙁгонѭ -ꙁгонш несв 1. Изгонвам, изпъждам, гоня, пъдя ꙇ въшедъ въ црквъ. наѧтъ ꙁгонт продаѭштѧѩ вь не  кѹпѹѭштѧѩ М Лк 19.45 З егда ѹꙁьрте авраама  сака  ѣкова. ꙇ вьсѧ пророкꙑ въ цсрств бж. вꙑ же ꙁгонмꙑ вонъ М Лк 13.28А, СК їꙁгонѩштеі мѩ нꙑнѣ обідѫ мѩ СП 16.10 ѹкрѣпішѩ сѩ враѕі моі їꙁгонѩштеі мѩ бес правъдꙑ СП 68.5 пасѫштемъ же сꙙ вельбѫдомъ... дна отъ н҄хъ... вьлѣꙁе въ н҄вѫ... господінъ н҄вꙑ тоѧ. тее ꙁгънат ѭ. ꙁгонма же въпаде сꙙ въ пѣровъ С 218.2  пророкъ даудъ прорꙙ глаголааше. оклеветаѭштааго та блжнꙗго свого. сего ꙁгонꙗхъ С 305.29 Прогонвам, преследвам. молте ꙁа творѧщѩ вамъ напаст  ꙁгонѧщѧѩ вꙑ М Мт 5.44 З А СК ꙁгонѧ м ед ἐκδιώκων Този, който преследва; преследващият ї стѹдъ ліца моего крꙑ мѩ... отъ ліца вражѣ ꙁгонѩщаго (вм.  ꙁгонѧщаго, Север., с. 57, бел. под линия) СП 43.17 За добитък — извеждам на паша, натирвам. въходѧ двьрьм. пастꙑръ естъ овъцамъ... ꙇ овъцѧ гласъ его слꙑшѧтъ. ꙇ своѩ овъцѧ глашаатъ по мен. ꙇ ꙁгонтъ ѩ М Йо 10.3 З А 2. Прен. Премахвам [злина, болест, зъл дух и под.] о пръстѣ бжі аꙁъ ꙁгонѭ бѣсꙑ М Лк 11.20 аште же аꙁъ о вельѕѣвѹлѣ ꙁгонѭ бѣсꙑ М Лк 11.19 З ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ СЕ 44b 15 ꙁапрѣщаетъ т гь. ꙇ ꙁгонтъ тѧ трѧсавце СЕ 47b 13 ꙇ съмрът ꙇꙁгонѧ СЕ 26b 18  тъ боꙗꙁнь ꙁгонтъ. протварѣѧ пѫть вѣрѣ С 446.12 менемь толко лѣтъ бѣс ꙁгонꙙтъ сꙙ С 136.18 ꙁгонт сѧ М З А СК СП СЕ С Гр ἐκβάλλω ἐξάγω ἐκδιώκω καταδιώκω ἐλαύνω ꙇꙁгонт іꙁгонт їꙁгонт Нвб изгонвам, изганям диал