Исторически речник
ꙁгладт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁгладтꙁглаждѫ, ꙁглаждѹꙁгладшꙁгладтъ, ꙁгладть, ꙁгладтꙁгладмъ, ꙁгладмь, ꙁгладм, ꙁгладмоꙁгладте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁгладѧтъ, ꙁгладѧть, ꙁгладѧтꙁгладвѣꙁгладтаꙁгладтеꙁгладꙁглад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁгладмъ, ꙁгладмь, ꙁгладмꙁгладтеꙁгладвѣꙁгладтаꙁгладхъ, ꙁгладхь, ꙁгладхꙁглад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁгладꙁгладхомъ, ꙁгладхомь, ꙁгладхом, ꙁгладхмꙑꙁгладстеꙁгладшѧ, ꙁгладшѫ, ꙁгладша, ꙁгладше, ꙁгладхѫꙁгладховѣꙁгладста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁгладстеꙁглаждаахъ, ꙁглаждахъ, ꙁглажахъ, ꙁглаждаахь, ꙁглаждахь, ꙁглажахь, ꙁглаждаах, ꙁглаждах, ꙁглажахꙁглаждааше, ꙁглаждаше, ꙁглажашеꙁглаждааше, ꙁглаждаше, ꙁглажашеꙁглаждаахомъ, ꙁглаждахомъ, ꙁглажахомъ, ꙁглаждаахомь, ꙁглаждахомь, ꙁглажахомь, ꙁглаждаахом, ꙁглаждахом, ꙁглажахомꙁглаждаашете, ꙁглаждашете, ꙁглажашете, ꙁглаждаасте, ꙁглаждасте, ꙁглажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁглаждаахѫ, ꙁглаждахѫ, ꙁглажахѫ, ꙁглаждаахѹ, ꙁглаждахѹ, ꙁглажахѹꙁглаждааховѣ, ꙁглаждаховѣ, ꙁглажаховѣꙁглаждаашета, ꙁглаждашета, ꙁглажашета, ꙁглаждааста, ꙁглаждаста, ꙁглажастаꙁглаждаашете, ꙁглаждашете, ꙁглажашете, ꙁглаждаасте, ꙁглаждасте, ꙁглажасте
ꙁгладт -ꙁглаждѫ -ꙁгладш св Украся, изгладя, разхубавя по огн҄ бо тако го вдѣхомъ прходвъше ꙗкоже тѣло юно страстьнкѹ ꙁглаждено  ѹш мѹ свѣтьлѣ бꙑста С 142.6—7 Изч С Гр κοσμέω Нвб Срв изгладя [се] ОА ВА Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР ДА