Исторически речник
ꙁвѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвѧꙁатꙁвѧжѫ, ꙁвѧжѹꙁвѧжешꙁвѧжетъ, ꙁвѧжеть, ꙁвѧжетꙁвѧжемъ, ꙁвѧжемь, ꙁвѧжем, ꙁвѧжемоꙁвѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвѧжѫтъ, ꙁвѧжѹтъ, ꙁвѧжѫть, ꙁвѧжѹть, ꙁвѧжѫт, ꙁвѧжѹтꙁвѧжевѣꙁвѧжетаꙁвѧжетеꙁвѧжꙁвѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвѧжмъ, ꙁвѧжѣмъ, ꙁвѧжамъ, ꙁвѧжмь, ꙁвѧжѣмь, ꙁвѧжамь, ꙁвѧжм, ꙁвѧжѣм, ꙁвѧжамꙁвѧжте, ꙁвѧжѣте, ꙁвѧжатеꙁвѧжвѣ, ꙁвѧжѣвѣ, ꙁвѧжавѣꙁвѧжта, ꙁвѧжѣта, ꙁвѧжатаꙁвѧꙁахъ, ꙁвѧꙁахь, ꙁвѧꙁахꙁвѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвѧꙁаꙁвѧꙁахомъ, ꙁвѧꙁахомь, ꙁвѧꙁахом, ꙁвѧꙁахмꙑꙁвѧꙁастеꙁвѧꙁашѧ, ꙁвѧꙁашѫ, ꙁвѧꙁаша, ꙁвѧꙁаше, ꙁвѧꙁахѫꙁвѧꙁаховѣꙁвѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвѧꙁастеꙁвѧꙁаахъ, ꙁвѧꙁахъ, ꙁвѧꙁаахь, ꙁвѧꙁахь, ꙁвѧꙁаах, ꙁвѧꙁахꙁвѧꙁааше, ꙁвѧꙁашеꙁвѧꙁааше, ꙁвѧꙁашеꙁвѧꙁаахомъ, ꙁвѧꙁахомъ, ꙁвѧꙁаахомь, ꙁвѧꙁахомь, ꙁвѧꙁаахом, ꙁвѧꙁахомꙁвѧꙁаашете, ꙁвѧꙁашете, ꙁвѧꙁаасте, ꙁвѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвѧꙁаахѫ, ꙁвѧꙁахѫ, ꙁвѧꙁаахѹ, ꙁвѧꙁахѹꙁвѧꙁааховѣ, ꙁвѧꙁаховѣꙁвѧꙁаашета, ꙁвѧꙁашета, ꙁвѧꙁааста, ꙁвѧꙁастаꙁвѧꙁаашете, ꙁвѧꙁашете, ꙁвѧꙁаасте, ꙁвѧꙁасте
ꙁвѧꙁат -ꙁвѧжѫ -ꙁвѧжеш св Свържа с обща верига, навържа мѫтелꙗ повелѣста ꙁвлѣшт ѧ  ꙁвꙙꙁавъше ѧ вест на брѣгъ морѣ С 79.22 Изч С ꙁвꙙꙁат Нвб Срв вежа остар диал ВА РБЕ ДА