Исторически речник
ꙁвѣстьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁвѣстьнъ, ꙁвѣстьньꙁвѣстьнаꙁвѣстьнѹꙁвѣстьнъ, ꙁвѣстьньꙁвѣстьнаꙁвѣстьномь, ꙁвѣстьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁвѣстьнѣꙁвѣстьне, ꙁвѣстьнꙑꙁвѣстьнꙁвѣстьнъ, ꙁвѣстьньꙁвѣстьномъ, ꙁвѣстьномьꙁвѣстьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁвѣстьнꙑꙁвѣстьнѣхъ, ꙁвѣстьнѣхьꙁвѣстьнаꙁвѣстьнѹꙁвѣстьномаꙁвѣстьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁвѣстьнаꙁвѣстьнѹꙁвѣстьноꙁвѣстьнаꙁвѣстьномь, ꙁвѣстьномъꙁвѣстьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁвѣстьнаꙁвѣстьнъ, ꙁвѣстьньꙁвѣстьномъ, ꙁвѣстьномьꙁвѣстьнаꙁвѣстьнꙑꙁвѣстьнѣхъ, ꙁвѣстьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѹꙁвѣстьномаꙁвѣстьнаꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьнѫꙁвѣстьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁвѣстьнѫ, ꙁвѣстьнѹꙁвѣстьноѭ, ꙁвѣстьноѫ, ꙁвѣстьноѧ, ꙁвѣстьноюꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнꙑꙁвѣстьнъ, ꙁвѣстьньꙁвѣстьнамъ, ꙁвѣстьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁвѣстьнꙑꙁвѣстьнамꙁвѣстьнахъ, ꙁвѣстьнахьꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѹꙁвѣстьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьноꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьнаего, ꙁвѣстьнааго, ꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьного, ꙁвѣстьнога, ꙁвѣстьнгоꙁвѣстьнѹмѹ, ꙁвѣстьнѹемѹ, ꙁвѣстьнѹѹмѹ, ꙁвѣстьнѹмѹ, ꙁвѣстьноомѹ, ꙁвѣстьномѹ, ꙁвѣстьноѹмѹ, ꙁвѣстьнмѹꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьноꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьнаего, ꙁвѣстьнааго, ꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьного, ꙁвѣстьнога, ꙁвѣстьнгоꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁвѣстьнѣмь, ꙁвѣстьнѣемь, ꙁвѣстьнѣѣмь, ꙁвѣстьнѣамь, ꙁвѣстьнѣмь, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьнѣемъ, ꙁвѣстьнѣѣмъ, ꙁвѣстьнѣамъ, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьномь, ꙁвѣстьномъꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьнꙑ, ꙁвѣстьноꙁвѣстьнꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнѣхъ, ꙁвѣстьнѣхьꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьнѣмьꙁвѣстьнꙑѧ, ꙁвѣстьнꙑꙗ, ꙁвѣстьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁвѣстьнꙑм, ꙁвѣстьнꙑмꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнꙑхьꙁвѣстьнаꙗ, ꙁвѣстьнаа, ꙁвѣстьнаѣꙁвѣстьнѹю, ꙁвѣстьноюꙁвѣстьнꙑма, ꙁвѣстьнꙑмаꙁвѣстьно, ꙁвѣстьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьнаего, ꙁвѣстьнааго, ꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьного, ꙁвѣстьнога, ꙁвѣстьнгоꙁвѣстьнѹмѹ, ꙁвѣстьнѹемѹ, ꙁвѣстьнѹѹмѹ, ꙁвѣстьнѹмѹ, ꙁвѣстьноомѹ, ꙁвѣстьномѹ, ꙁвѣстьноѹмѹ, ꙁвѣстьнмѹꙁвѣстьно, ꙁвѣстьноеꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьннаего, ꙁвѣстьнааго, ꙁвѣстьнаго, ꙁвѣстьного, ꙁвѣстьнога, ꙁвѣстьнгоꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмъꙁвѣстьнѣмь, ꙁвѣстьнѣемь, ꙁвѣстьнѣѣмь, ꙁвѣстьнѣамь, ꙁвѣстьнѣмь, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьнѣемъ, ꙁвѣстьнѣѣмъ, ꙁвѣстьнѣамъ, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьномь, ꙁвѣстьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁвѣстьно, ꙁвѣстьноеꙁвѣстьнаꙗ, ꙁвѣстьнаа, ꙁвѣстьнаѣ, ꙁвѣстьнаѧꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнѣхъ, ꙁвѣстьнѣхьꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьнѣмьꙁвѣстьнаꙗ, ꙁвѣстьнаа, ꙁвѣстьнаѣ, ꙁвѣстьнаѧꙁвѣстьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнꙑхьꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѹю, ꙁвѣстьноюꙁвѣстьнꙑма, ꙁвѣстьнꙑмаꙁвѣстьнаꙗ, ꙁвѣстьнаа, ꙁвѣстьнаѣ, ꙁвѣстьнаѧꙁвѣстьнꙑѧ, ꙁвѣстьнꙑꙗ, ꙁвѣстьнѫѭ, ꙁвѣстьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьноꙁвѣстьнѫѭ, ꙁвѣстьнѹю, ꙁвѣстьноѭ, ꙁвѣстьноюꙁвѣстьнѫѭ, ꙁвѣстьноѫ, ꙁвѣстьноѧ, ꙁвѣстьноюꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнꙑѧ, ꙁвѣстьнꙑꙗ, ꙁвѣстьнꙑеꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнѣхъ, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнꙑмъ, ꙁвѣстьнѣмъ, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнꙑмь, ꙁвѣстьнѣмьꙁвѣстьнꙑѧ, ꙁвѣстьнꙑꙗ, ꙁвѣстьнꙑеꙁвѣстьнꙑм, ꙁвѣстьнꙑмꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхъ, ꙁвѣстьнꙑхь, ꙁвѣстьнꙑхьꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁвѣстьнꙑма, ꙁвѣстьнꙑмаꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшаꙁвѣстьнѣшѹ, ꙁвѣстьнѣшюꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁвѣстьнѣшемь, ꙁвѣстьнѣшемъꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѣше, ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшь, ꙁвѣстьнѣшъꙁвѣстьнѣшемъ, ꙁвѣстьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁвѣстьнѣшѧꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшаꙁвѣстьнѣшѹ, ꙁвѣстьнѣшюꙁвѣстьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁвѣстьнѣе, ꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшеꙁвѣстьнѣшаꙁвѣстьнѣшѹ, ꙁвѣстьнѣшюꙁвѣстьнѣе, ꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшеꙁвѣстьнѣшаꙁвѣстьнѣшемь, ꙁвѣстьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣе, ꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѣша, ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшь, ꙁвѣстьнѣшъꙁвѣстьнѣшемъ, ꙁвѣстьнѣшемьꙁвѣстьнѣша, ꙁвѣстьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшѹ, ꙁвѣстьнѣшюꙁвѣстьнѣшемаꙁвѣстьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁвѣстьнѣшѧ, ꙁвѣстьнѣшѫ, ꙁвѣстьнѣшеꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшѫ, ꙁвѣстьнѣшѧ, ꙁвѣстьнѣшѹꙁвѣстьнѣшеѭ, ꙁвѣстьнѣшеѫ, ꙁвѣстьнѣшеѧ, ꙁвѣстьнѣшеюꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁвѣстьнѣшѧ, ꙁвѣстьнѣшѫ, ꙁвѣстьнѣшеꙁвѣстьнѣшь, ꙁвѣстьнѣшъꙁвѣстьнѣшамъ, ꙁвѣстьнѣшамьꙁвѣстьнѣшѧ, ꙁвѣстьнѣше, ꙁвѣстьнѣшѫꙁвѣстьнѣшамꙁвѣстьнѣшахъ, ꙁвѣстьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшѹ, ꙁвѣстьнѣшюꙁвѣстьнѣшамаꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшаго, ꙁвѣстьнѣшаего, ꙁвѣстьнѣшааго, ꙁвѣстьнѣшагоꙁвѣстьнѣшѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшѹемѹ, ꙁвѣстьнѣшѹѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшюмѹ, ꙁвѣстьнѣшюемѹ, ꙁвѣстьнѣшюѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѣшаго, ꙁвѣстьнѣшаего, ꙁвѣстьнѣшааго, ꙁвѣстьнѣшагоꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъꙁвѣстьнѣꙁвѣстьнѣше, ꙁвѣстьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхь, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмьꙁвѣстьнѣшѧѧ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣшѫѫꙁвѣстьнѣшм, ꙁвѣстьнѣшмꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁвѣстьнѣшѹю, ꙁвѣстьнѣшююꙁвѣстьнѣшма, ꙁвѣстьнѣшмаꙁвѣстьнѣе, ꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣшеꙁвѣстьнѣшаго, ꙁвѣстьнѣшаего, ꙁвѣстьнѣшааго, ꙁвѣстьнѣшагоꙁвѣстьнѣшѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшѹемѹ, ꙁвѣстьнѣшѹѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшюмѹ, ꙁвѣстьнѣшюемѹ, ꙁвѣстьнѣшюѹмѹ, ꙁвѣстьнѣшюмѹꙁвѣстьнѣе, ꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁвѣстьнѣшаго, ꙁвѣстьнѣшаего, ꙁвѣстьнѣшааго, ꙁвѣстьнѣшагоꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъꙁвѣстьнѣе, ꙁвѣстьнѣ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣшеꙁвѣстьнѣшаꙗ, ꙁвѣстьнѣшаѣ, ꙁвѣстьнѣшаѧꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхь, ꙁвѣстьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмьꙁвѣстьнѣшаꙗ, ꙁвѣстьнѣшаѣ, ꙁвѣстьнѣшаѧꙁвѣстьнѣшм, ꙁвѣстьнѣшмꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшѹю, ꙁвѣстьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁвѣстьнѣшма, ꙁвѣстьнѣшмаꙁвѣстьнѣшꙗ, ꙁвѣстьнѣшѣ, ꙁвѣстьнѣшаꙗꙁвѣстьнѣшѧѧ, ꙁвѣстьнѣшѧѩ, ꙁвѣстьнѣшѫѫ, ꙁвѣстьнѣшаѧ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣшеѥꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшѫѫ, ꙁвѣстьнѣшѫѭ, ꙁвѣстьнѣшѧѧ, ꙁвѣстьнѣшѧѩ, ꙁвѣстьнѣшююꙁвѣстьнѣшѫѫ, ꙁвѣстьнѣшѫѭ, ꙁвѣстьнѣшѧѧ, ꙁвѣстьнѣшѧѩ, ꙁвѣстьнѣшюю, ꙁвѣстьнѣшеѭ, ꙁвѣстьнѣшеѫ, ꙁвѣстьнѣшеѧ, ꙁвѣстьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшꙗ, ꙁвѣстьнѣшѣꙁвѣстьнѣшѧѧ, ꙁвѣстьнѣшѧѩ, ꙁвѣстьнѣшѫѫ, ꙁвѣстьнѣшаѧ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣшеѥꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхь, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмъ, ꙁвѣстьнѣшмь, ꙁвѣстьнѣшмьꙁвѣстьнѣшѧѧ, ꙁвѣстьнѣшѧѩ, ꙁвѣстьнѣшѫѫ, ꙁвѣстьнѣшаѧ, ꙁвѣстьнѣшее, ꙁвѣстьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁвѣстьнѣшм, ꙁвѣстьнѣшмꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхъ, ꙁвѣстьнѣшхь, ꙁвѣстьнѣшхьꙁвѣстьнѣшꙁвѣстьнѣшѹю, ꙁвѣстьнѣшююꙁвѣстьнѣшма, ꙁвѣстьнѣшма
ꙁвѣстьнъ -ꙑ прил 1. Известен, познат мноꙁ наѧшѧ. нт повѣсть. о іꙁвѣстънꙑхъ въ насъ вештехъ З Лк 1.1А нъ же нктоже не бѣаше мѹ ꙁвѣстенъ С 210.12 2. Верен, правилен гланое англꙑ (сло)во бꙑстъ ꙁвѣст(ъно) Е 9а 1 прѧст(н)ц бо хо(у б)ꙑхомъ. аще ꙋбо (п) око съл(ѣ) его до конъца ꙁвѣст(ь)н(ъ) ѹдръжмъ Е 8а 18—19 владꙑъствіе еже отъ него. іꙁвѣстъно і сто творѧште К 3а 15 Образно. ѡ раꙁбоініе кѹпье цсрствю хранітелю раю адама іꙁвѣстьнѣі. о тварі пръвостворенаго отврьꙁꙑ К 11b 13 3. Истински, действителен, явен і сѹетънъ і бесъвѣдѣтель. і кромѣ съпасънꙑмъ іꙁвѣстънꙑмъ іспꙑтаньемь ꙁакон(і)нꙑмь пріемлѫ прѣжде елко отъ ба власть пріемъше К 1b 33—34 Изч З А Е К С Гр πεπληροφορημένος βέβαιος ꙁвѣстънъ іꙁвѣстьнъ іꙁвѣстънъ ꙁвѣстенъ Нвб известен ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ известний остар НГер