Исторически речник
ꙁвѣстт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвѣстт сѧꙁвѣщѫ, ꙁвѣщѹꙁвѣстшꙁвѣсттъ, ꙁвѣстть, ꙁвѣсттꙁвѣстмъ, ꙁвѣстмь, ꙁвѣстм, ꙁвѣстмоꙁвѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвѣстѧтъ, ꙁвѣстѧть, ꙁвѣстѧтꙁвѣствѣꙁвѣсттаꙁвѣсттеꙁвѣстꙁвѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвѣстмъ, ꙁвѣстмь, ꙁвѣстмꙁвѣсттеꙁвѣствѣꙁвѣсттаꙁвѣстхъ, ꙁвѣстхь, ꙁвѣстхꙁвѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвѣстꙁвѣстхомъ, ꙁвѣстхомь, ꙁвѣстхом, ꙁвѣстхмꙑꙁвѣстстеꙁвѣстшѧ, ꙁвѣстшѫ, ꙁвѣстша, ꙁвѣстше, ꙁвѣстхѫꙁвѣстховѣꙁвѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвѣстстеꙁвѣщаахъ, ꙁвѣщахъ, ꙁвѣщаахь, ꙁвѣщахь, ꙁвѣщаах, ꙁвѣщахꙁвѣщааше, ꙁвѣщашеꙁвѣщааше, ꙁвѣщашеꙁвѣщаахомъ, ꙁвѣщахомъ, ꙁвѣщаахомь, ꙁвѣщахомь, ꙁвѣщаахом, ꙁвѣщахомꙁвѣщаашете, ꙁвѣщашете, ꙁвѣщаасте, ꙁвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвѣщаахѫ, ꙁвѣщахѫ, ꙁвѣщаахѹ, ꙁвѣщахѹꙁвѣщааховѣ, ꙁвѣщаховѣꙁвѣщаашета, ꙁвѣщашета, ꙁвѣщааста, ꙁвѣщастаꙁвѣщаашете, ꙁвѣщашете, ꙁвѣщаасте, ꙁвѣщасте
ꙁвѣстт сѧ -ꙁвѣщѫ сѧ -ꙁвѣстш сѧ св Убедя се, уверя се в нещо сѫдъ бо мра належтъ. о н҄емъже ꙁвѣстхомъ сꙙ многꙑм С 128.11 Убедя някого, докажа някому нещо. аште м сѧ хошт ꙁвѣстт. прнесѫ т гоже вꙑ глагол҄ете кръста.  вдꙙштꙋ мьнѣ попер ї  отъврьꙁ сꙙ го С 65.21 Изч С Гр πληροφορέομαι πληροφορέω Нвб Срв известя се