Исторически речник
ꙁвꙑкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвꙑкнѫтꙁвꙑкнѫ, ꙁвꙑкнѹꙁвꙑкнешꙑꙁвꙑкнетъ, ꙁвꙑкнеть, ꙁвꙑкнетꙁвꙑкнемъ, ꙁвꙑкнемь, ꙁвꙑкнемꙁвꙑкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвꙑкнѫтъ, ꙁвꙑкнѹтъ, ꙁвꙑкнѫть, ꙁвꙑкнѹть, ꙁвꙑкнѫт, ꙁвꙑкнѹтꙁвꙑкневѣꙁвꙑкнетаꙁвꙑкнетеꙁвꙑкнꙁвꙑкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвꙑкнѣмъ, ꙁвꙑкнѣмь, ꙁвꙑкнѣмꙁвꙑкнѣтеꙁвꙑкнѣвѣꙁвꙑкнѣтаꙁвꙑкъ, ꙁвꙑкохъ, ꙁвꙑкь, ꙁвꙑкохь, ꙁвꙑкохꙁвꙑе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвꙑеꙁвꙑкомъ, ꙁвꙑкохомъ, ꙁвꙑкомь, ꙁвꙑкохомь, ꙁвꙑкохом, ꙁвꙑкохмꙑꙁвꙑете, ꙁвꙑкостеꙁвꙑкѫ, ꙁвꙑкошѧ, ꙁвꙑкошѫ, ꙁвꙑкоша, ꙁвꙑкоше, ꙁвꙑкохѫꙁвꙑковѣ, ꙁвꙑкоховѣꙁвꙑета, ꙁвꙑкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвꙑете, ꙁвꙑкосте*ꙁвꙑкнѣахъ*ꙁвꙑкнѣаше*ꙁвꙑкнѣаше*ꙁвꙑкнѣахомъ*ꙁвꙑкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁвꙑкнѣахѫ*ꙁвꙑкнѣаховѣ*ꙁвꙑкнѣашета*ꙁвꙑкнѣашете
ꙁвꙑкнѫт -ꙁвꙑкнѫ -ꙁвꙑкнеш св Зауча, усвоя нктоже ѹбо пꙙтдесꙙтъ ѱалма ꙁвꙑкнѫт можетъ С 355.16 Изч С Гр ἐκμανϑάνω Нвб Срв [на]викна, [при]викна, [с]викна