Исторически речник
ꙁврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁврѣщꙁврьгѫ, ꙁвръгѫ, ꙁвьргѫ, ꙁврьгѹ, ꙁвръгѹ, ꙁвьргѹꙁврьжеш, ꙁвръжеш, ꙁвьржешꙁврьжетъ, ꙁвръжетъ, ꙁвьржетъ, ꙁврьжеть, ꙁвръжеть, ꙁвьржеть, ꙁврьжет, ꙁвръжет, ꙁвьржетꙁврьжемъ, ꙁвръжемъ, ꙁвьржемъ, ꙁврьжемь, ꙁвръжемь, ꙁвьржемь, ꙁврьжем, ꙁвръжем, ꙁвьржем, ꙁврьжемо, ꙁвръжемо, ꙁвьржемоꙁврьжете, ꙁвръжете, ꙁвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁврьгѫтъ, ꙁвръгѫтъ, ꙁвьргѫтъ, ꙁврьгѹтъ, ꙁвръгѹтъ, ꙁвьргѹтъ, ꙁврьгѫть, ꙁвръгѫть, ꙁвьргѫть, ꙁврьгѹть, ꙁвръгѹть, ꙁвьргѹть, ꙁврьгѫт, ꙁвръгѫт, ꙁвьргѫт, ꙁврьгѹт, ꙁвръгѹт, ꙁвьргѹтꙁврьжевѣ, ꙁвръжевѣ, ꙁвьржевѣꙁврьжета, ꙁвръжета, ꙁвьржетаꙁврьжете, ꙁвръжете, ꙁвьржетеꙁврьꙃ, ꙁвръꙃ, ꙁврьꙁ, ꙁвръꙁꙁврьꙃ, ꙁвръꙃ, ꙁврьꙁ, ꙁвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁврьꙃѣмъ, ꙁвръꙃѣмъ, ꙁврьꙁѣмъ, ꙁвръꙁѣмъ, ꙁврьꙃѣмь, ꙁвръꙃѣмь, ꙁврьꙁѣмь, ꙁвръꙁѣмь, ꙁврьꙃѣм, ꙁвръꙃѣм, ꙁврьꙁѣм, ꙁвръꙁѣмꙁврьꙃѣте, ꙁвръꙃѣте, ꙁврьꙁѣте, ꙁвръꙁѣтеꙁврьꙃѣвѣ, ꙁвръꙃѣвѣ, ꙁврьꙁѣвѣ, ꙁвръꙁѣвѣꙁврьꙃѣта, ꙁвръꙃѣта, ꙁврьꙁѣта, ꙁвръꙁѣтаꙁврьгъ, ꙁвръгъ, ꙁврьгохъ, ꙁвръгохъ, ꙁвьргохъ, ꙁврьгь, ꙁвръгь, ꙁврьгохь, ꙁвръгохь, ꙁвьргохь, ꙁврьгох, ꙁвръгох, ꙁвьргохꙁврьже, ꙁвръже, ꙁвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁврьже, ꙁвръже, ꙁвьржеꙁврьгомъ, ꙁвръгомъ, ꙁврьгохомъ, ꙁвръгохомъ, ꙁвьргохомъ, ꙁврьгомь, ꙁвръгомь, ꙁврьгохомь, ꙁвръгохомь, ꙁвьргохомь, ꙁврьгохом, ꙁвръгохом, ꙁвьргохомꙁврьжете, ꙁвръжете, ꙁврьгосте, ꙁвръгосте, ꙁвьргостеꙁврьгѫ, ꙁвръгѫ, ꙁврьгошѧ, ꙁвръгошѧ, ꙁвьргошѧ, ꙁврьгошѫ, ꙁвръгошѫ, ꙁвьргошѫ, ꙁврьгоша, ꙁвръгоша, ꙁвьргоша, ꙁврьгоше, ꙁвръгоше, ꙁвьргошеꙁврьговѣ, ꙁвръговѣ, ꙁврьгоховѣ, ꙁвръгоховѣ, ꙁвьргоховѣꙁврьжета, ꙁвръжета, ꙁврьгоста, ꙁвръгоста, ꙁвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁврьжете, ꙁвръжете, ꙁврьгосте, ꙁвръгосте, ꙁвьргостеꙁвръжахъ, ꙁвръжахь, ꙁвръжахꙁвръжашеꙁвръжашеꙁвръжахомъ, ꙁвръжахомь, ꙁвръжахомꙁвръжашете, ꙁвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвръжахѫ, ꙁвръжахѹꙁвръжаховѣꙁвръжашета, ꙁвръжастаꙁвръжашете, ꙁвръжасте
ꙁврѣщ -ꙁврьгѫ -ꙁврьжеш св Изхвърля, хвърля нещо навън ꙁбⷬ҇ашѧ добрꙑѩ вь съсѫдꙑ. а ꙁълꙑѩ ꙁвръгѫ вонъ М Мт 13.48 З А СК аще кто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ. ꙇꙁвръжетъ сѧ вонъ ѣкоже роꙁга  ꙇсъшетъ М Йо 15.6 З А СК емъше ѹбшѧ . ꙇ ꙁвръгѫ  вонъ ꙁ внограда М Мк 12.8 З подобаетъ же въпадъшее нестое. ꙁѧт абе. ꙇ ꙁврѣшт е вонъ СЕ 19b 3 обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.24 Изгоня, изпъдя. аще л естъ епспъ. то да ꙁвръжетъⷭ҇ сана СЕ 102b 14 жв с н҄мъ вь ннеу ꙁвръжен бꙑшꙙ бꙑл С 401.11 ꙁврѣщ отроѧ Абортирам, пометна, направя аборт аще котораа жена ꙁвръжетъ отроѧ. в҃ лѣⷮ҇ да покаетꙿ сѧ о хлⷠ҇ѣ о воⷣ҇ СЕ 103b 6 ꙁврѣщ сѧ Изч М З А СК СЕ С Гр βάλλω ἐκβάλλω ῥίπτω ἐκρίπτω ꙁврѣшт ꙇꙁврѣщ Нвб извръ̀га диал Дюв извръгам несв диал НГер извъ̀ргам диал МлБТР