Исторически речник
ꙁвол҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁвол҄ен, ꙁвол҄еньꙁвол҄енꙗ, ꙁвол҄ена, ꙁвол҄еньꙗꙁвол҄еню, ꙁвол҄енѹ, ꙁвол҄еньюꙁвол҄енмь, ꙁвол҄еньмь, ꙁвол҄енмъ, ꙁвол҄еньмъ, ꙁвол҄енмь, ꙁвол҄енмъꙁвол҄ен, ꙁвол҄ень, ꙁвол҄енꙁвол҄енꙗ, ꙁвол҄ена, ꙁвол҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁвол҄ен, ꙁвол҄ень, ꙁвол҄енеꙁвол҄енмъ, ꙁвол҄еньмъ, ꙁвол҄енмь, ꙁвол҄еньмь, ꙁвол҄енмъ, ꙁвол҄енмь, ꙁвол҄еномъ, ꙁвол҄енамъꙁвол҄ен, ꙁвол҄ень, ꙁвол҄ен, ꙁвол҄енмꙁвол҄енхъ, ꙁвол҄еньхъ, ꙁвол҄енхь, ꙁвол҄еньхь, ꙁвол҄енхъ, ꙁвол҄енхьꙁвол҄ен, ꙁвол҄еньꙁвол҄еню, ꙁвол҄енѹ, ꙁвол҄енью
NnDu
ꙁвол҄енма, ꙁвол҄еньма, ꙁвол҄енма, ꙁвол҄енма
ꙁвол҄ень -ꙗ ср 1. Воля, желание тво съвръшень съподобтъ сꙙ блаженьꙗ. ꙁвол҄еньꙗ рад свого благааго С 544.17 не бо ꙁаповѣда сего. нъ ꙁвол҄енмъ слꙑшꙙштмъ повелѣ С 371.11 Добра воля, готовност. нꙑнꙗ врѣмꙙ же отъ тебе ꙁастѫпьн. нꙑнꙗ врѣмꙙ ꙁвол҄енꙗ. нꙑнꙗ врѣмꙙ ꙗже отъ тебе помоштъ С 103.17 тац бо сѫтъ дарове дѹховьн. не по саномъ раꙁꙿдѣлꙗтъ обьштен. нъ вол҄еѭ  ꙇꙁвол҄енмꙿ С 492.5 2. Намерение съпастел҄ь рее. ꙁвол҄ен ваше добро. нъ же сътрьптъ до коньца. тъ съпасетъ сꙙ С 70.30 н тако не отъстѫп оть н҄его. нестъ бѣсъ  скврьнꙑ. ꙁвол҄еньꙗ бо мѫжа н вдѣт могꙑ дꙗволъ. насѣваатъ мѹ отъааньꙗ помꙑслꙑ С 523.16  ꙁволенемь нѣкохъ проьнѧѧ ꙗко похѹлꙗт ЗЛ IIб 10 къ томѹ мат(ъ )ꙁвол҄ене. нъ да р(а)въно ангеломъ жвѫщѧꙙ помраенꙗ тъмоѭ Х II Аб 7—8 С ЗЛ Х Гр πρόϑεσις προϑυμία [τὸ] αἱρεῖσϑαι προαίρεσις παστάς γνώμη ꙁвол҄ен ꙇꙁвол҄ен ꙁволене Нвб изволение книж остар ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ