Исторически речник
ꙁводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁводтꙁвождѫ, ꙁвождѹꙁводшꙁводтъ, ꙁводть, ꙁводтꙁводмъ, ꙁводмь, ꙁводм, ꙁводмоꙁводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁводѧтъ, ꙁводѧть, ꙁводѧтꙁводвѣꙁводтаꙁводтеꙁводꙁвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁводмъ, ꙁводмь, ꙁводмꙁводтеꙁводвѣꙁводтаꙁводхъ, ꙁводхь, ꙁводхꙁвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁводꙁводхомъ, ꙁводхомь, ꙁводхом, ꙁводхмꙑꙁводстеꙁводшѧ, ꙁводшѫ, ꙁводша, ꙁводше, ꙁводхѫꙁвоховѣꙁводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁводстеꙁвождаахъ, ꙁвождахъ, ꙁводѣахъ, ꙁводѣхъ, ꙁвожахъ, ꙁводѧхъ, ꙁвождаахь, ꙁвождахь, ꙁводѣахь, ꙁводѣхь, ꙁвожахь, ꙁводѧхь, ꙁвождаах, ꙁвождах, ꙁводѣах, ꙁводѣх, ꙁвожах, ꙁводѧхꙁвождааше, ꙁвождаше, ꙁводѣаше, ꙁводѣше, ꙁвожаше, ꙁводѧшеꙁвождааше, ꙁвождаше, ꙁводѣаше, ꙁводѣше, ꙁвожаше, ꙁводѧшеꙁвождаахомъ, ꙁвождахомъ, ꙁводѣахомъ, ꙁводѣхомъ, ꙁвожахомъ, ꙁводѧхомъ, ꙁвождаахомь, ꙁвождахомь, ꙁводѣахомь, ꙁводѣхомь, ꙁвожахомь, ꙁводѧхомь, ꙁвождаахом, ꙁвождахом, ꙁводѣахом, ꙁводѣхом, ꙁвожахом, ꙁводѧхомꙁвождаашете, ꙁвождашете, ꙁводѣашете, ꙁводѣшете, ꙁвожашете, ꙁвождаасте, ꙁвождасте, ꙁводѣасте, ꙁводѣсте, ꙁвожасте, ꙁводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвождаахѫ, ꙁвождахѫ, ꙁводѣахѫ, ꙁводѣхѫ, ꙁвожахѫ, ꙁвождаахѹ, ꙁвождахѹ, ꙁводѣахѹ, ꙁводѣхѹ, ꙁвожахѹ, ꙁводѧхѹꙁвождааховѣ, ꙁвождаховѣ, ꙁводѣаховѣ, ꙁводѣховѣ, ꙁвожаховѣ, ꙁводѧховѣꙁвождаашета, ꙁвождашета, ꙁводѣашета, ꙁводѣшета, ꙁвожашета, ꙁвождааста, ꙁвождаста, ꙁводѣаста, ꙁводѣста, ꙁвожаста, ꙁводѧстаꙁвождаашете, ꙁвождашете, ꙁводѣашете, ꙁводѣшете, ꙁвожашете, ꙁвождаасте, ꙁвождасте, ꙁводѣасте, ꙁводѣсте, ꙁвожасте, ꙁводѧсте
ꙁводт -ꙁвождѫ -ꙁводш несв Изваждам, изкарвам навън платъ ... гла мъ се ꙁвождѫ  вамъ вонъ М Йо 19.4 З А СК въꙁалꙿка. же дѹшꙙ с тѣлесъ ꙁводтъ С 344.25 Образно. млънѩ въ дождь створ. ꙇꙁводѩ вѣтръꙇ отъ съкровшть своꙇхъ СП 134.7 Прен.Избавям, освобождавам. бъ... ꙇꙁводꙙ окованꙑѩ мѫжьствомъ СП 67.7 кꙿто сь стъ ꙁводꙙ. отъсѫдѹ окованꙑѧ отъ вѣка С 466.24 ꙗко нѹждеѭ съмрьтьнъ стъ. же по сво вол҄ ꙁводꙙ себѣ отъ жтꙗ С 136.21 М З А СК СП С Гр ἄγω ἐξάγω ἐκσπάω ꙇꙁводт Нвб извождам остар ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН изводям диал ДА