Исторически речник
ꙁвлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвлатꙁвлаѫ, ꙁвлаѹꙁвлашꙁвлатъ, ꙁвлать, ꙁвлатꙁвламъ, ꙁвламь, ꙁвлам, ꙁвламоꙁвлате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвлаѧтъ, ꙁвлаѧть, ꙁвлаѧтꙁвлавѣꙁвлатаꙁвлатеꙁвлаꙁвла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвламъ, ꙁвламь, ꙁвламꙁвлатеꙁвлавѣꙁвлатаꙁвлахъ, ꙁвлахь, ꙁвлахꙁвла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвлаꙁвлахомъ, ꙁвлахомь, ꙁвлахом, ꙁвлахмꙑꙁвластеꙁвлашѧ, ꙁвлашѫ, ꙁвлаша, ꙁвлаше, ꙁвлахѫꙁвлаховѣꙁвласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвластеꙁвлааахъ, ꙁвлаахъ, ꙁвлааахь, ꙁвлаахь, ꙁвлааах, ꙁвлаахꙁвлаааше, ꙁвлаашеꙁвлаааше, ꙁвлаашеꙁвлааахомъ, ꙁвлаахомъ, ꙁвлааахомь, ꙁвлаахомь, ꙁвлааахом, ꙁвлаахомꙁвлааашете, ꙁвлаашете, ꙁвлааасте, ꙁвлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвлааахѫ, ꙁвлаахѫ, ꙁвлааахѹ, ꙁвлаахѹꙁвлаааховѣ, ꙁвлааховѣꙁвлааашета, ꙁвлаашета, ꙁвлаааста, ꙁвлаастаꙁвлааашете, ꙁвлаашете, ꙁвлааасте, ꙁвлаасте
ꙁвлат -ꙁвлаѫ -ꙁвлаш св Извлека, изтегля навън повелѣшꙙ ꙁвлат трьст ꙁ н҄его. да съ трьстмъ  пльть го въꙁдратъ сꙙ С 270.9—10  сътворшꙙ тако слѹгꙑ.  ꙁвлашꙙ трьст съ плътѭ го С 270.12 Изч С Гр ἐκσύρω κατασύρω Нвб извлàча ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР Срв извлачам ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР ДА