Исторически речник
ꙁвалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвалтꙁвалѭ, ꙁвалѧ, ꙁвалюꙁвалшꙁвалтъ, ꙁвалть, ꙁвалтꙁвалмъ, ꙁвалмь, ꙁвалм, ꙁвалмоꙁвалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвалѧтъ, ꙁвалѧть, ꙁвалѧтꙁвалвѣꙁвалтаꙁвалтеꙁвалꙁвал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвалмъ, ꙁвалмь, ꙁвалмꙁвалтеꙁвалвѣꙁвалтаꙁвалхъ, ꙁвалхь, ꙁвалхꙁвал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвалꙁвалхомъ, ꙁвалхомь, ꙁвалхом, ꙁвалхмꙑꙁвалстеꙁвалшѧ, ꙁвалшѫ, ꙁвалша, ꙁвалше, ꙁвалхѫꙁвалховѣꙁвалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвалстеꙁвалꙗахъ, ꙁвалѣахъ, ꙁвалаахъ, ꙁвалѣхъ, ꙁвалꙗхъ, ꙁвалѧахъ, ꙁвалѧхъ, ꙁвалꙗахь, ꙁвалѣахь, ꙁвалаахь, ꙁвалѣхь, ꙁвалꙗхь, ꙁвалѧахь, ꙁвалѧхь, ꙁвалꙗах, ꙁвалѣах, ꙁвалаах, ꙁвалѣх, ꙁвалꙗх, ꙁвалѧах, ꙁвалѧхꙁвалꙗаше, ꙁвалѣаше, ꙁвалааше, ꙁвалѣше, ꙁвалꙗше, ꙁвалѧаше, ꙁвалѧшеꙁвалꙗаше, ꙁвалѣаше, ꙁвалааше, ꙁвалѣше, ꙁвалꙗше, ꙁвалѧаше, ꙁвалѧшеꙁвалꙗахомъ, ꙁвалѣахомъ, ꙁвалаахомъ, ꙁвалѣхомъ, ꙁвалꙗхомъ, ꙁвалѧахомъ, ꙁвалѧхомъ, ꙁвалꙗахомь, ꙁвалѣахомь, ꙁвалаахомь, ꙁвалѣхомь, ꙁвалꙗхомь, ꙁвалѧахомь, ꙁвалѧхомь, ꙁвалꙗахом, ꙁвалѣахом, ꙁвалаахом, ꙁвалѣхом, ꙁвалꙗхом, ꙁвалѧахом, ꙁвалѧхомꙁвалꙗашете, ꙁвалѣашете, ꙁвалаашете, ꙁвалѣшете, ꙁвалꙗшете, ꙁвалꙗасте, ꙁвалѣасте, ꙁвалаасте, ꙁвалѣсте, ꙁвалꙗсте, ꙁвалѧасте, ꙁвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвалꙗахѫ, ꙁвалѣахѫ, ꙁвалаахѫ, ꙁвалѣхѫ, ꙁвалꙗхѫ, ꙁвалꙗахѹ, ꙁвалѣахѹ, ꙁвалаахѹ, ꙁвалѣхѹ, ꙁвалꙗхѹ, ꙁвалѧахѹ, ꙁвалѧхѹꙁвалꙗаховѣ, ꙁвалѣаховѣ, ꙁвалааховѣ, ꙁвалѣховѣ, ꙁвалꙗховѣ, ꙁвалѧаховѣ, ꙁвалѧховѣꙁвалꙗашета, ꙁвалѣашета, ꙁвалаашета, ꙁвалѣшета, ꙁвалꙗшета, ꙁвалꙗаста, ꙁвалѣаста, ꙁвалааста, ꙁвалѣста, ꙁвалꙗста, ꙁвалѧаста, ꙁвалѧстаꙁвалꙗашете, ꙁвалѣашете, ꙁвалаашете, ꙁвалѣшете, ꙁвалꙗшете, ꙁвалꙗасте, ꙁвалѣасте, ꙁвалаасте, ꙁвалѣсте, ꙁвалꙗсте, ꙁвалѧасте, ꙁвалѧсте
ꙁвалт -ꙁвалѭ -ꙁвалш св Извадя, изхвърля же въ мотꙑлꙑ мѣсто нестꙑѧ ѫтробꙑ. ѫтробѫ вьсѫ ꙁвалвъ С 190.7 Изч С Гр ἐκχέω Нвб изваля ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА