Исторически речник
ꙁбѣжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбѣжатꙁбѣжѫ, ꙁбѣжѹꙁбѣжшꙁбѣжтъ, ꙁбѣжть, ꙁбѣжтꙁбѣжмъ, ꙁбѣжмь, ꙁбѣжм, ꙁбѣжмоꙁбѣжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбѣжѧтъ, ꙁбѣжѧть, ꙁбѣжѧтꙁбѣжвѣꙁбѣжтаꙁбѣжтеꙁбѣжꙁбѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбѣжмъ, ꙁбѣжмь, ꙁбѣжмꙁбѣжтеꙁбѣжвѣꙁбѣжтаꙁбѣжахъ, ꙁбѣжахь, ꙁбѣжахꙁбѣжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбѣжаꙁбѣжахомъ, ꙁбѣжахомь, ꙁбѣжахом, ꙁбѣжахмꙑꙁбѣжастеꙁбѣжашѧ, ꙁбѣжашѫ, ꙁбѣжаша, ꙁбѣжаше, ꙁбѣжахѫꙁбѣжаховѣꙁбѣжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбѣжастеꙁбѣжаахъ, ꙁбѣжахъ, ꙁбѣжаахь, ꙁбѣжахь, ꙁбѣжаах, ꙁбѣжахꙁбѣжааше, ꙁбѣжашеꙁбѣжааше, ꙁбѣжашеꙁбѣжаахомъ, ꙁбѣжахомъ, ꙁбѣжаахомь, ꙁбѣжахомь, ꙁбѣжаахом, ꙁбѣжахомꙁбѣжаашете, ꙁбѣжашете, ꙁбѣжаасте, ꙁбѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбѣжаахѫ, ꙁбѣжахѫ, ꙁбѣжаахѹ, ꙁбѣжахѹꙁбѣжааховѣ, ꙁбѣжаховѣꙁбѣжаашета, ꙁбѣжашета, ꙁбѣжааста, ꙁбѣжастаꙁбѣжаашете, ꙁбѣжашете, ꙁбѣжаасте, ꙁбѣжасте
ꙁбѣжат -ꙁбѣжѫ -ꙁбѣжш св Избягам, отърва се, спася се от нещо прстѫпьша пожьрѣта богомъ а не надѣта сꙙ ꙁбѣжат рѫкѹ мою С 7.6 да ꙁбѣж(тъ) ѿ тоѩ скръб (в)елк(..) Р IV 1.11 Изч С Р Гр ἐκφεύγω Нвб Срв избѝжен прич мин страд прил избижим прич сег страд прил МлБТР