Исторически речник
ꙁбѣгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбѣгатꙁбѣгаѭ, ꙁбѣгаѫ, ꙁбѣгаѧ, ꙁбѣгаюꙁбѣгаш, ꙁбѣгаеш, ꙁбѣгаашꙁбѣгатъ, ꙁбѣгаетъ, ꙁбѣгаатъ, ꙁбѣгать, ꙁбѣгаеть, ꙁбѣгаать, ꙁбѣгат, ꙁбѣгает, ꙁбѣгаатꙁбѣгамъ, ꙁбѣгаемъ, ꙁбѣгаамъ, ꙁбѣгамь, ꙁбѣгаемь, ꙁбѣгаамь, ꙁбѣгам, ꙁбѣгаем, ꙁбѣгаам, ꙁбѣгамо, ꙁбѣгаемо, ꙁбѣгаамоꙁбѣгате, ꙁбѣгаете, ꙁбѣгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбѣгаѭтъ, ꙁбѣгаѫтъ, ꙁбѣгаѧтъ, ꙁбѣгаютъ, ꙁбѣгаѭть, ꙁбѣгаѫть, ꙁбѣгаѧть, ꙁбѣгають, ꙁбѣгаѭт, ꙁбѣгаѫт, ꙁбѣгаѧт, ꙁбѣгаютꙁбѣгавѣ, ꙁбѣгаевѣ, ꙁбѣгаавѣꙁбѣгата, ꙁбѣгаета, ꙁбѣгаатаꙁбѣгате, ꙁбѣгаете, ꙁбѣгаатеꙁбѣгаꙁбѣга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбѣгамъ, ꙁбѣгамь, ꙁбѣгамꙁбѣгатеꙁбѣгавѣꙁбѣгатаꙁбѣгахъ, ꙁбѣгахь, ꙁбѣгахꙁбѣга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбѣгаꙁбѣгахомъ, ꙁбѣгахомь, ꙁбѣгахом, ꙁбѣгахмꙑꙁбѣгастеꙁбѣгашѧ, ꙁбѣгашѫ, ꙁбѣгаша, ꙁбѣгаше, ꙁбѣгахѫꙁбѣгаховѣꙁбѣгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбѣгастеꙁбѣгаахъ, ꙁбѣгахъ, ꙁбѣгаахь, ꙁбѣгахь, ꙁбѣгаах, ꙁбѣгахꙁбѣгааше, ꙁбѣгашеꙁбѣгааше, ꙁбѣгашеꙁбѣгаахомъ, ꙁбѣгахомъ, ꙁбѣгаахомь, ꙁбѣгахомь, ꙁбѣгаахом, ꙁбѣгахомꙁбѣгаашете, ꙁбѣгашете, ꙁбѣгаасте, ꙁбѣгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбѣгаахѫ, ꙁбѣгахѫ, ꙁбѣгаахѹ, ꙁбѣгахѹꙁбѣгааховѣ, ꙁбѣгаховѣꙁбѣгаашета, ꙁбѣгашета, ꙁбѣгааста, ꙁбѣгастаꙁбѣгаашете, ꙁбѣгашете, ꙁбѣгаасте, ꙁбѣгасте
ꙁбѣгат -ꙁбѣгаѭ -ꙁбѣгаш несв Избягвам і вꙿсѣхъ посрашене лскъ. страшѧщхъ вꙑ крѧще ꙁбѣгате і отъходте СЕ 45b 14 Изч СЕ Нвб Срв избягвам ОА ВА АК НТ Бот Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ избягнувам остар диал Дюв ДА