Исторически речник
ꙁбꙑтъьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбꙑтъьствоватꙁбꙑтъьствѹѭ, ꙁбꙑтъьствѹѫ, ꙁбꙑтъьствѹѧ, ꙁбꙑтъьствѹюꙁбꙑтъьствѹш, ꙁбꙑтъьствѹеш, ꙁбꙑтъьствѹѹшꙁбꙑтъьствѹтъ, ꙁбꙑтъьствѹетъ, ꙁбꙑтъьствѹѹтъ, ꙁбꙑтъьствѹть, ꙁбꙑтъьствѹеть, ꙁбꙑтъьствѹѹть, ꙁбꙑтъьствѹт, ꙁбꙑтъьствѹет, ꙁбꙑтъьствѹѹтꙁбꙑтъьствѹмъ, ꙁбꙑтъьствѹемъ, ꙁбꙑтъьствѹѹмъ, ꙁбꙑтъьствѹмь, ꙁбꙑтъьствѹемь, ꙁбꙑтъьствѹѹмь, ꙁбꙑтъьствѹм, ꙁбꙑтъьствѹем, ꙁбꙑтъьствѹѹм, ꙁбꙑтъьствѹмо, ꙁбꙑтъьствѹемо, ꙁбꙑтъьствѹѹмоꙁбꙑтъьствѹте, ꙁбꙑтъьствѹете, ꙁбꙑтъьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбꙑтъьствѹѭтъ, ꙁбꙑтъьствѹѫтъ, ꙁбꙑтъьствѹѧтъ, ꙁбꙑтъьствѹютъ, ꙁбꙑтъьствѹѭть, ꙁбꙑтъьствѹѫть, ꙁбꙑтъьствѹѧть, ꙁбꙑтъьствѹють, ꙁбꙑтъьствѹѭт, ꙁбꙑтъьствѹѫт, ꙁбꙑтъьствѹѧт, ꙁбꙑтъьствѹютꙁбꙑтъьствѹвѣ, ꙁбꙑтъьствѹевѣ, ꙁбꙑтъьствѹѹвѣꙁбꙑтъьствѹта, ꙁбꙑтъьствѹета, ꙁбꙑтъьствѹѹтаꙁбꙑтъьствѹте, ꙁбꙑтъьствѹете, ꙁбꙑтъьствѹѹтеꙁбꙑтъьствѹꙁбꙑтъьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбꙑтъьствѹмъ, ꙁбꙑтъьствѹмь, ꙁбꙑтъьствѹмꙁбꙑтъьствѹтеꙁбꙑтъьствѹвѣꙁбꙑтъьствѹтаꙁбꙑтъьствовахъ, ꙁбꙑтъьствовахь, ꙁбꙑтъьствовахꙁбꙑтъьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбꙑтъьствоваꙁбꙑтъьствовахомъ, ꙁбꙑтъьствовахомь, ꙁбꙑтъьствовахом, ꙁбꙑтъьствовахомꙑꙁбꙑтъьствовастеꙁбꙑтъьствовашѧ, ꙁбꙑтъьствовашѫ, ꙁбꙑтъьствоваша, ꙁбꙑтъьствоваше, ꙁбꙑтъьствовахѫꙁбꙑтъьствоваховѣꙁбꙑтъьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбꙑтъьствовастеꙁбꙑтъьствоваахъ, ꙁбꙑтъьствовахъ, ꙁбꙑтъьствоваахь, ꙁбꙑтъьствовахь, ꙁбꙑтъьствоваах, ꙁбꙑтъьствовахꙁбꙑтъьствовааше, ꙁбꙑтъьствовашеꙁбꙑтъьствовааше, ꙁбꙑтъьствовашеꙁбꙑтъьствоваахомъ, ꙁбꙑтъьствовахомъ, ꙁбꙑтъьствоваахомь, ꙁбꙑтъьствовахомь, ꙁбꙑтъьствоваахом, ꙁбꙑтъьствовахомꙁбꙑтъьствоваашете, ꙁбꙑтъьствовашете, ꙁбꙑтъьствоваасте, ꙁбꙑтъьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбꙑтъьствоваахѫ, ꙁбꙑтъьствовахѫ, ꙁбꙑтъьствоваахѹ, ꙁбꙑтъьствовахѹꙁбꙑтъьствовааховѣ, ꙁбꙑтъьствоваховѣꙁбꙑтъьствоваашета, ꙁбꙑтъьствовашета, ꙁбꙑтъьствовааста, ꙁбꙑтъьствовастаꙁбꙑтъьствоваашете, ꙁбꙑтъьствовашете, ꙁбꙑтъьствоваасте, ꙁбꙑтъьствовасте
ꙁбꙑтъьствоват -ꙁбꙑтъьствѹѭ -ꙁбꙑтъьствѹш несв Изобилен съм, изобилствам, имам в изобилие да вꙿсегꙿда вꙿсѣкъ доволъ мѫще іꙁбꙑтъьствѹемъ. во вꙿсѣкомь дѣлѣ блаꙁѣ СЕ 15b 18 Изч СЕ Гр περισσεύω іꙁбꙑтъьствоват Нвб Срв избитък м