Исторически речник
ꙁбꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбꙑватꙁбꙑваѭ, ꙁбꙑваѫ, ꙁбꙑваѧ, ꙁбꙑваюꙁбꙑваш, ꙁбꙑваеш, ꙁбꙑваашꙁбꙑватъ, ꙁбꙑваетъ, ꙁбꙑваатъ, ꙁбꙑвать, ꙁбꙑваеть, ꙁбꙑваать, ꙁбꙑват, ꙁбꙑвает, ꙁбꙑваатꙁбꙑвамъ, ꙁбꙑваемъ, ꙁбꙑваамъ, ꙁбꙑвамь, ꙁбꙑваемь, ꙁбꙑваамь, ꙁбꙑвам, ꙁбꙑваем, ꙁбꙑваам, ꙁбꙑвамо, ꙁбꙑваемо, ꙁбꙑваамоꙁбꙑвате, ꙁбꙑваете, ꙁбꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбꙑваѭтъ, ꙁбꙑваѫтъ, ꙁбꙑваѧтъ, ꙁбꙑваютъ, ꙁбꙑваѭть, ꙁбꙑваѫть, ꙁбꙑваѧть, ꙁбꙑвають, ꙁбꙑваѭт, ꙁбꙑваѫт, ꙁбꙑваѧт, ꙁбꙑваютꙁбꙑвавѣ, ꙁбꙑваевѣ, ꙁбꙑваавѣꙁбꙑвата, ꙁбꙑваета, ꙁбꙑваатаꙁбꙑвате, ꙁбꙑваете, ꙁбꙑваатеꙁбꙑваꙁбꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбꙑвамъ, ꙁбꙑвамь, ꙁбꙑвамꙁбꙑватеꙁбꙑвавѣꙁбꙑватаꙁбꙑвахъ, ꙁбꙑвахь, ꙁбꙑвахꙁбꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбꙑваꙁбꙑвахомъ, ꙁбꙑвахомь, ꙁбꙑвахом, ꙁбꙑвахмꙑꙁбꙑвастеꙁбꙑвашѧ, ꙁбꙑвашѫ, ꙁбꙑваша, ꙁбꙑваше, ꙁбꙑвахѫꙁбꙑваховѣꙁбꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбꙑвастеꙁбꙑваахъ, ꙁбꙑвахъ, ꙁбꙑваахь, ꙁбꙑвахь, ꙁбꙑваах, ꙁбꙑвахꙁбꙑвааше, ꙁбꙑвашеꙁбꙑвааше, ꙁбꙑвашеꙁбꙑваахомъ, ꙁбꙑвахомъ, ꙁбꙑваахомь, ꙁбꙑвахомь, ꙁбꙑваахом, ꙁбꙑвахомꙁбꙑваашете, ꙁбꙑвашете, ꙁбꙑваасте, ꙁбꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбꙑваахѫ, ꙁбꙑвахѫ, ꙁбꙑваахѹ, ꙁбꙑвахѹꙁбꙑвааховѣ, ꙁбꙑваховѣꙁбꙑваашета, ꙁбꙑвашета, ꙁбꙑвааста, ꙁбꙑвастаꙁбꙑваашете, ꙁбꙑвашете, ꙁбꙑваасте, ꙁбꙑвасте
ꙁбꙑват -ꙁбꙑваѭ -ꙁбꙑваш несв 1. Съм в изобилие, в излишък колко намънкъ отъца моего ꙁбꙑваѭтъ хлѣб. аꙁъ же гладомь гꙑблѭ М Лк 15.17 З А СК 2. Избавям се, спасявам се, освобождавам се гда стрѹпꙑ на себѣ мѣѭштеі ꙁбꙑваахѫ тъгда он на тѣлес стрѹпъ не мѣѭште ꙁавстѭ стрѣем срьдꙿц болѣахѫ С 398.19—20 Изч М З А СК С Гр περισσεύω ἀπαλλάσσομαι Нвб Ø