Исторически речник
ꙁбл҄ьват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбл҄ьватꙁбл҄юѭ, ꙁбл҄юѫ, ꙁбл҄юѧ, ꙁбл҄ююꙁбл҄юш, ꙁбл҄юешꙁбл҄ютъ, ꙁбл҄юетъ, ꙁбл҄ють, ꙁбл҄юеть, ꙁбл҄ют, ꙁбл҄юетꙁбл҄юмъ, ꙁбл҄юемъ, ꙁбл҄юмь, ꙁбл҄юемь, ꙁбл҄юм, ꙁбл҄юем, ꙁбл҄юмо, ꙁбл҄юемоꙁбл҄юте, ꙁбл҄юете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбл҄юѭтъ, ꙁбл҄юѫтъ, ꙁбл҄юѧтъ, ꙁбл҄юютъ, ꙁбл҄юѭть, ꙁбл҄юѫть, ꙁбл҄юѧть, ꙁбл҄юють, ꙁбл҄юѭт, ꙁбл҄юѫт, ꙁбл҄юѧт, ꙁбл҄юютꙁбл҄ювѣ, ꙁбл҄юевѣꙁбл҄юта, ꙁбл҄юетаꙁбл҄юте, ꙁбл҄юетеꙁбл҄юꙁбл҄ю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбл҄юмъ, ꙁбл҄юмь, ꙁбл҄юмꙁбл҄ютеꙁбл҄ювѣꙁбл҄ютаꙁбл҄ьвахъ, ꙁбл҄ьвахь, ꙁбл҄ьвахꙁбл҄ьва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбл҄ьваꙁбл҄ьвахомъ, ꙁбл҄ьвахомь, ꙁбл҄ьвахом, ꙁбл҄ьвахмꙑꙁбл҄ьвастеꙁбл҄ьвашѧ, ꙁбл҄ьвашѫ, ꙁбл҄ьваша, ꙁбл҄ьваше, ꙁбл҄ьвахѫꙁбл҄ьваховѣꙁбл҄ьваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбл҄ьвасте*ꙁбл҄ьваахъ*ꙁбл҄ьвааше*ꙁбл҄ьвааше*ꙁбл҄ьваахомъ*ꙁбл҄ьваашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁбл҄ьваахѫ*ꙁбл҄ьвааховѣ*ꙁбл҄ьваашета*ꙁбл҄ьваашете
ꙁбл҄ьват -ꙁблюѭ -ꙁблюш св Повърна аще кꙿто болѣꙁн рад іꙁблюетъ брашеньце в҃ дьн да посттꙿ сѧ  еже естъ ꙁбльвалъ. да съхрантъ на огн СЕ 103а 11, 13 аште т реетъ пото ꙁлъъ  оцьтъ сплъ рьц мꙋ да мꙑ сьмрьтоносьнъ ꙗдъ ꙁмнъ ꙁблюмъ С 484.10 Изч СЕ С Гр ἐξεμέω іꙁбльват Нвб изблювам диал Дюв НГер МлБТР ДА изблюем диал ДА Срв изблъвам диал Дюв НГер ДА избълвам ОА ВА АК Бот НТ МлБТР БТР АР изблъвна МлБТР