Исторически речник
ꙁбрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбратꙁбраѭ, ꙁбраѫ, ꙁбраѧ, ꙁбраюꙁбраш, ꙁбраеш, ꙁбраашꙁбратъ, ꙁбраетъ, ꙁбраатъ, ꙁбрать, ꙁбраеть, ꙁбраать, ꙁбрат, ꙁбрает, ꙁбраатꙁбрамъ, ꙁбраемъ, ꙁбраамъ, ꙁбрамь, ꙁбраемь, ꙁбраамь, ꙁбрам, ꙁбраем, ꙁбраам, ꙁбрамо, ꙁбраемо, ꙁбраамоꙁбрате, ꙁбраете, ꙁбраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбраѭтъ, ꙁбраѫтъ, ꙁбраѧтъ, ꙁбраютъ, ꙁбраѭть, ꙁбраѫть, ꙁбраѧть, ꙁбрають, ꙁбраѭт, ꙁбраѫт, ꙁбраѧт, ꙁбраютꙁбравѣ, ꙁбраевѣ, ꙁбраавѣꙁбрата, ꙁбраета, ꙁбраатаꙁбрате, ꙁбраете, ꙁбраатеꙁбраꙁбра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбрамъ, ꙁбрамь, ꙁбрамꙁбратеꙁбравѣꙁбратаꙁбрахъ, ꙁбрахь, ꙁбрахꙁбра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбраꙁбрахомъ, ꙁбрахомь, ꙁбрахом, ꙁбрахмꙑꙁбрастеꙁбрашѧ, ꙁбрашѫ, ꙁбраша, ꙁбраше, ꙁбрахѫꙁбраховѣꙁбраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбрастеꙁбраахъ, ꙁбрахъ, ꙁбраахь, ꙁбрахь, ꙁбраах, ꙁбрахꙁбрааше, ꙁбрашеꙁбрааше, ꙁбрашеꙁбраахомъ, ꙁбрахомъ, ꙁбраахомь, ꙁбрахомь, ꙁбраахом, ꙁбрахомꙁбраашете, ꙁбрашете, ꙁбраасте, ꙁбрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбраахѫ, ꙁбрахѫ, ꙁбраахѹ, ꙁбрахѹꙁбрааховѣ, ꙁбраховѣꙁбраашета, ꙁбрашета, ꙁбрааста, ꙁбрастаꙁбраашете, ꙁбрашете, ꙁбраасте, ꙁбрасте
ꙁбрат -ꙁбраѭ -ꙁбраш несв Избирам, предпочитам глааше же къ ꙁъванъмъ пртъѫ одръжѧ. како прѣдъсѣданѣ ꙁбраахѫ М Лк 14.7 З А СК М З А СК Гр ἐκλέγομαι Нвб избирам ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА