Исторически речник
ꙁбавт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбавтꙁбавлѭ, ꙁбавлѧ, ꙁбавѧ, ꙁбавьѭ, ꙁбавлюꙁбавшꙁбавтъ, ꙁбавть, ꙁбавтꙁбавмъ, ꙁбавмь, ꙁбавм, ꙁбавмоꙁбавте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбавѧтъ, ꙁбавѧть, ꙁбавѧтꙁбаввѣꙁбавтаꙁбавтеꙁбавꙁбав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбавмъ, ꙁбавмь, ꙁбавмꙁбавтеꙁбаввѣꙁбавтаꙁбавхъ, ꙁбавхь, ꙁбавхꙁбавов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбавовꙁбавхомъ, ꙁбавхомь, ꙁбавхом, ꙁбавхмꙑꙁбавстеꙁбавшѧ, ꙁбавшѫ, ꙁбавша, ꙁбавше, ꙁбавхѫꙁбавховѣꙁбавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбавстеꙁбавлꙗахъ, ꙁбавлꙗхъ, ꙁбавьꙗхъ, ꙁбавлѣахъ, ꙁбавлѣхъ, ꙁбавѣахъ, ꙁбавѣхъ, ꙁбавлѧахъ, ꙁбавлѧхъ, ꙁбавѧахъ, ꙁбавѧхъ, ꙁбавлꙗахь, ꙁбавлꙗхь, ꙁбавьꙗхь, ꙁбавлѣахь, ꙁбавлѣхь, ꙁбавѣахь, ꙁбавѣхь, ꙁбавлѧахь, ꙁбавлѧхь, ꙁбавѧахь, ꙁбавѧхь, ꙁбавлꙗах, ꙁбавлꙗх, ꙁбавьꙗх, ꙁбавлѣах, ꙁбавлѣх, ꙁбавѣах, ꙁбавѣх, ꙁбавлѧах, ꙁбавлѧх, ꙁбавѧах, ꙁбавѧхꙁбавлꙗаше, ꙁбавлꙗше, ꙁбавьꙗше, ꙁбавлѣаше, ꙁбавлѣше, ꙁбавѣаше, ꙁбавѣше, ꙁбавлѧаше, ꙁбавлѧше, ꙁбавѧаше, ꙁбавѧшеꙁбавлꙗаше, ꙁбавлꙗше, ꙁбавьꙗше, ꙁбавлѣаше, ꙁбавлѣше, ꙁбавѣаше, ꙁбавѣше, ꙁбавлѧаше, ꙁбавлѧше, ꙁбавѧаше, ꙁбавѧшеꙁбавлꙗахомъ, ꙁбавлꙗхомъ, ꙁбавьꙗхомъ, ꙁбавлѣахомъ, ꙁбавлѣхомъ, ꙁбавѣахомъ, ꙁбавѣхомъ, ꙁбавлѧахомъ, ꙁбавлѧхомъ, ꙁбавѧахомъ, ꙁбавѧхомъ, ꙁбавлꙗахомь, ꙁбавлꙗхомь, ꙁбавьꙗхомь, ꙁбавлѣахомь, ꙁбавлѣхомь, ꙁбавѣахомь, ꙁбавѣхомь, ꙁбавлѧахомь, ꙁбавлѧхомь, ꙁбавѧахомь, ꙁбавѧхомь, ꙁбавлꙗахом, ꙁбавлꙗхом, ꙁбавьꙗхом, ꙁбавлѣахом, ꙁбавлѣхом, ꙁбавѣахом, ꙁбавѣхом, ꙁбавлѧахом, ꙁбавлѧхом, ꙁбавѧахом, ꙁбавѧхомꙁбавлꙗашете, ꙁбавлꙗшете, ꙁбавьꙗшете, ꙁбавлѣашете, ꙁбавлѣшете, ꙁбавѣашете, ꙁбавѣшете, ꙁбавлꙗасте, ꙁбавлꙗсте, ꙁбавьꙗсте, ꙁбавлѣасте, ꙁбавлѣсте, ꙁбавѣасте, ꙁбавѣсте, ꙁбавлѧасте, ꙁбавлѧсте, ꙁбавѧасте, ꙁбавѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбавлꙗахѫ, ꙁбавлꙗхѫ, ꙁбавьꙗхѫ, ꙁбавлѣахѫ, ꙁбавлѣхѫ, ꙁбавѣахѫ, ꙁбавѣхѫ, ꙁбавлꙗахѹ, ꙁбавлꙗхѹ, ꙁбавьꙗхѹ, ꙁбавлѣахѹ, ꙁбавлѣхѹ, ꙁбавѣахѹ, ꙁбавѣхѹ, ꙁбавлѧахѹ, ꙁбавлѧхѹ, ꙁбавѧахѹ, ꙁбавѧхѹꙁбавлꙗаховѣ, ꙁбавлꙗховѣ, ꙁбавьꙗховѣ, ꙁбавлѣаховѣ, ꙁбавлѣховѣ, ꙁбавѣаховѣ, ꙁбавѣховѣ, ꙁбавлѧаховѣ, ꙁбавлѧховѣ, ꙁбавѧаховѣ, ꙁбавѧховѣꙁбавлꙗашета, ꙁбавлꙗшета, ꙁбавьꙗшета, ꙁбавлѣашета, ꙁбавлѣшета, ꙁбавѣашета, ꙁбавѣшета, ꙁбавлꙗаста, ꙁбавлꙗста, ꙁбавьꙗста, ꙁбавлѣаста, ꙁбавлѣста, ꙁбавѣаста, ꙁбавѣста, ꙁбавлѧаста, ꙁбавлѧста, ꙁбавѧаста, ꙁбавѧстаꙁбавлꙗашете, ꙁбавлꙗшете, ꙁбавьꙗшете, ꙁбавлѣашете, ꙁбавлѣшете, ꙁбавѣашете, ꙁбавѣшете, ꙁбавлꙗасте, ꙁбавлꙗсте, ꙁбавьꙗсте, ꙁбавлѣасте, ꙁбавлѣсте, ꙁбавѣасте, ꙁбавѣсте, ꙁбавлѧасте, ꙁбавлѧсте, ꙁбавѧасте, ꙁбавѧсте
ꙁбавт -ꙁбавлѭ -ꙁбавш св Избавя, спася някого ꙇ не вьвед насъ въ ꙇскѹшене. нъ ꙁбав нꙑ отъ непрѣꙁн М Лк 11.4 З СК ѡтъ вьсѣхъ гонѩщхъ мѩ їꙁбав мѩ СП 7.2 іꙁбавілъ есі дшѫ моѭ отъ съмръті. оі моі отъ слеꙁъ.  ноѕѣ моі отъ въспоплъꙁеньѣ СП 55.14 їꙁбав мѩ ꙁдрѫкꙑ врагъ мохъ отъ гонѩштііхъ мѩ СП 30.16 ꙁбав нꙑ. отъ напасте нашхъ мат ха ба СЕ 84b 10 ꙁбав  отъ вꙿсего плътъскааго съгрѣшенѣ СЕ 74а 18 отъ вьсѣхъ бо мѫкъ ꙁбавьѭ тꙙ  отъ рѫкѹ кнꙙжѹ С 162.21 господ їс хсе ꙁбаввꙑ данла ꙁ ѹстъ львовъ. ꙁбаввꙑ тр отрокꙑ отъ пештьнааго огн҄ С 226.2 М З А СК Б О Е СП СС СЕ С Г Гр λυτρόω λυτρόομαι ἐξαιρέομαι ἀπαλλάσσω ἀναρρύομαι ἐλευϑερόω πίπτω ῥύομαι ἐξάγω їꙁбавт іꙁбавт іꙁбавіт Нвб избавя Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА избавѝм диал ДА