Исторически речник
еменнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
еменнъ, еменньеменнаеменнѹеменнъ, еменньеменнаеменномь, еменномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
еменнѣеменне, еменнъеменнеменнъ, еменньеменномъ, еменномьеменнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
еменнꙑеменнѣхъ, еменнѣхьеменнаеменнѹеменномаеменно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
еменнаеменнѹеменноеменнаеменномь, еменномъеменнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
еменнаеменнъ, еменньеменномъ, еменномьеменнаеменнꙑеменнѣхъ, еменнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
еменнѣеменнѹеменномаеменнаеменнꙑ, еменнѫеменнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
еменнѫ, еменнѹеменноѭ, еменноѫ, еменноѧ, еменноюеменнѣеменнꙑеменнъ, еменньеменнамъ, еменнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
еменнꙑеменнамеменнахъ, еменнахьеменнѣеменнѹеменнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
еменнꙑ, еменнꙑ, еменноеменнаго, еменнаего, еменнааго, еменнаго, еменного, еменнога, еменнгоеменнѹмѹ, еменнѹемѹ, еменнѹѹмѹ, еменнѹмѹ, еменноомѹ, еменномѹ, еменноѹмѹ, еменнмѹеменнꙑ, еменнꙑ, еменноеменнаго, еменнаего, еменнааго, еменнаго, еменного, еменнога, еменнгоеменнꙑмь, еменнꙑмь, еменнꙑмъ, еменнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
еменнѣмь, еменнѣемь, еменнѣѣмь, еменнѣамь, еменнѣмь, еменнѣмъ, еменнѣемъ, еменнѣѣмъ, еменнѣамъ, еменнѣмъ, еменномь, еменномъеменнꙑ, еменнꙑ, еменноеменнеменнꙑхъ, еменнꙑхъ, еменнꙑхь, еменнꙑхь, еменнѣхъ, еменнѣхьеменнꙑмъ, еменнꙑмъ, еменнꙑмь, еменнꙑмь, еменнѣмъ, еменнѣмьеменнꙑѧ, еменнꙑꙗ, еменнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
еменнꙑм, еменнꙑмеменнꙑхъ, еменнꙑхъ, еменнꙑхь, еменнꙑхьеменнаꙗ, еменнаа, еменнаѣеменнѹю, еменноюеменнꙑма, еменнꙑмаеменно, еменное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
еменнаго, еменнаего, еменнааго, еменнаго, еменного, еменнога, еменнгоеменнѹмѹ, еменнѹемѹ, еменнѹѹмѹ, еменнѹмѹ, еменноомѹ, еменномѹ, еменноѹмѹ, еменнмѹеменно, еменноееменнаго, еменнаего, еменнааго, еменнаго, еменного, еменнога, еменнгоеменнꙑмь, еменнꙑмь, еменнꙑмъ, еменнꙑмъеменнѣмь, еменнѣемь, еменнѣѣмь, еменнѣамь, еменнѣмь, еменнѣмъ, еменнѣемъ, еменнѣѣмъ, еменнѣамъ, еменнѣмъ, еменномь, еменномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
еменно, еменноееменнаꙗ, еменнаа, еменнаѣ, еменнаѧеменнꙑхъ, еменнꙑхъ, еменнꙑхь, еменнꙑхь, еменнѣхъ, еменнѣхьеменнꙑмъ, еменнꙑмъ, еменнꙑмь, еменнꙑмь, еменнѣмъ, еменнѣмьеменнаꙗ, еменнаа, еменнаѣ, еменнаѧеменнꙑм, еменнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
еменнꙑхъ, еменнꙑхъ, еменнꙑхь, еменнꙑхьеменнѣеменнѹю, еменноюеменнꙑма, еменнꙑмаеменнаꙗ, еменнаа, еменнаѣ, еменнаѧеменнꙑѧ, еменнꙑꙗ, еменнѫѭ, еменнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
еменнѣ, еменноеменнѫѭ, еменнѹю, еменноѭ, еменноюеменнѫѭ, еменноѫ, еменноѧ, еменноюеменнѣеменнꙑѧ, еменнꙑꙗ, еменнꙑееменнꙑхъ, еменнꙑхъ, еменнѣхъ, еменнꙑхь, еменнꙑхь, еменнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
еменнꙑмъ, еменнꙑмъ, еменнѣмъ, еменнꙑмь, еменнꙑмь, еменнѣмьеменнꙑѧ, еменнꙑꙗ, еменнꙑееменнꙑм, еменнꙑмеменнꙑхъ, еменнꙑхъ, еменнꙑхь, еменнꙑхьеменнѣеменнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
еменнꙑма, еменнꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
еменнъ прил притеж МИ Вениаминов, който се отнася до член на племето на Вениамин [Съд 20.12—48; 2 Пар 14.8, 17.17] о словесехъ сѹсінѣхъ. сна еменіна СП 7.1 Изч СП Гр [τοῦ] ᾿Ιεμενί От евр Yemῑnῑ еменінъ