Исторически речник
гънат  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
гънат, гънат, гънатегънатꙗ, гънатѣ, гънатагънатю, гънатѹгънат, гънатгънатꙗ, гънатѣ, гънатагънатемь, гънатемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
гънат, гънатгънатю, гънате----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
гънат -ꙗ м ЛИ Игнатий Богоносец — втори антиохийски епископ, автор на седем послания; умр. мъченически в Рим [ок. 110—116 г.] по времето на имп. Траян. Пр. на 20 декември и 29 януари [Игнажден] мⷺца еноⷬ҇у ҃ꙁ҃ паⷮ҇ вꙁвращенѣ мощемъ свⷳ҇номⷱка боноⷰ гьната А 141b 4 мⷺца деⷦ҇ ҃ стааго боносьца гьнатꙗ А 131b 19 Изч А Гр ᾿Ιγνάτιος гьнат Нвб Игнатий остар Игнати, Игнат, Игнатов ФИ СтИл,РЛФИ Игнат НГер Срв Игнажден