Исторически речник
гѹмен҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
гѹмен҄ьгѹмен҄ꙗ, гѹмен҄ѣгѹмен҄югѹмен҄гѹмен҄ꙗ, гѹмен҄ѣгѹмен҄емь, гѹмен҄емъ, гѹмен҄ѥмъ, гѹмен҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
гѹмен҄гѹмен҄е, гѹмен҄югѹмен҄гѹмен҄гѹмен҄емъ, гѹмен҄емь, гѹмен҄ѥмъ, гѹмен҄ѥмьгѹмен҄ѧ, гѹмен҄ѩ, гѹмен҄ѫ, гѹмен҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
гѹмен҄гѹмен҄хъ, гѹмен҄хьгѹмен҄ꙗ, гѹмен҄ѣгѹмен҄югѹмен҄ема, гѹмен҄ѥмагѹмен҄е, гѹмен҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
гѹмен҄ꙗ, гѹмен҄ѣгѹмен҄югѹмен҄е, гѹмен҄ѥгѹмен҄ꙗ, гѹмен҄ѣгѹмен҄емь, гѹмен҄емъ, гѹмен҄ѥмъ, гѹмен҄ѥмьгѹмен҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
гѹмен҄а, гѹмен҄ꙗгѹмен҄гѹмен҄емъ, гѹмен҄емь, гѹмен҄ѥмъ, гѹмен҄ѥмьгѹмен҄а, гѹмен҄ꙗгѹмен҄гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
гѹмен҄гѹмен҄югѹмен҄ема, гѹмен҄ѥмагѹмен҄, гѹмен҄ꙗгѹмен҄ѧ, гѹмен҄ѩ, гѹмен҄ѭ, гѹмен҄е, гѹмен҄ѥгѹмен҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
гѹмен҄ѭ, гѹмен҄ѧ, гѹмен҄ѩ, гѹмен҄югѹмен҄еѭ, гѹмен҄еѫ, гѹмен҄ѥѭ, гѹмен҄ѥѫ, гѹмен҄ею, гѹмен҄ѥюгѹмен҄гѹмен҄ѧ, гѹмен҄ѩ, гѹмен҄ѭ, гѹмен҄е, гѹмен҄ѥгѹмен҄гѹмен҄ꙗмъ, гѹмен҄ꙗмь, гѹмен҄ѣмъ, гѹмен҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
гѹмен҄ѧ, гѹмен҄ѩ, гѹмен҄ѭ, гѹмен҄е, гѹмен҄ѥгѹмен҄ꙗм, гѹмен҄ѣмгѹмен҄ꙗхъ, гѹмен҄ѣхьгѹмен҄гѹмен҄югѹмен҄ꙗма, гѹмен҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
гѹмен҄ь, гѹмен҄, гѹмен҄е, гѹмен҄гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄ꙗего, гѹмен҄ꙗаго, гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄его, гѹмен҄ега, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѣего, гѹмен҄ѣаго, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄ѧего, гѹмен҄ѧаго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄гогѹмен҄юмѹ, гѹмен҄юемѹ, гѹмен҄юѹмѹ, гѹмен҄ююмѹ, гѹмен҄юмѹ, гѹмен҄емѹ, гѹмен҄мѹгѹмен҄ь, гѹмен҄, гѹмен҄е, гѹмен҄гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄ꙗего, гѹмен҄ꙗаго, гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄его, гѹмен҄ега, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѣего, гѹмен҄ѣаго, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄ѧего, гѹмен҄ѧаго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄гогѹмен҄мь, гѹмен҄мь, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
гѹмен҄мь, гѹмен҄мь, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мъ, гѹмен҄емь, гѹмен҄емъ, гѹмен҄ѣмь, гѹмен҄ѣмъгѹмен҄ь, гѹмен҄, гѹмен҄е, гѹмен҄гѹмен҄, гѹмен҄гѹмен҄хъ, гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь, гѹмен҄хьгѹмен҄мъ, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мь, гѹмен҄мьгѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѩѧ, гѹмен҄ѧѩ, гѹмен҄ꙗѧ, гѹмен҄ѧꙗ, гѹмен҄ꙗꙗ, гѹмен҄ꙗа, гѹмен҄ее, гѹмен҄е, гѹмен҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
гѹмен҄м, гѹмен҄мгѹмен҄хъ, гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь, гѹмен҄хьгѹмен҄ꙗꙗ, гѹмен҄ѣꙗ, гѹмен҄ꙗа, гѹмен҄ѣа, гѹмен҄ѣѣ, гѹмен҄ѧѧгѹмен҄ююгѹмен҄ма, гѹмен҄магѹмен҄е, гѹмен҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄ꙗего, гѹмен҄ꙗаго, гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄его, гѹмен҄ега, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѣего, гѹмен҄ѣаго, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄ѧего, гѹмен҄ѧаго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄гогѹмен҄юмѹ, гѹмен҄юемѹ, гѹмен҄юѹмѹ, гѹмен҄ююмѹ, гѹмен҄юмѹ, гѹмен҄емѹ, гѹмен҄мѹгѹмен҄е, гѹмен҄еегѹмен҄ꙗго, гѹмен҄ꙗего, гѹмен҄ꙗаго, гѹмен҄ꙗго, гѹмен҄его, гѹмен҄ега, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѣего, гѹмен҄ѣаго, гѹмен҄ѣго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄ѧего, гѹмен҄ѧаго, гѹмен҄ѧго, гѹмен҄гогѹмен҄мь, гѹмен҄мь, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мъгѹмен҄мь, гѹмен҄мь, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мъ, гѹмен҄емь, гѹмен҄емъ, гѹмен҄ѣмь, гѹмен҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
гѹмен҄е, гѹмен҄еегѹмен҄ꙗꙗ, гѹмен҄ꙗа, гѹмен҄ꙗѧ, гѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѣꙗ, гѹмен҄ѣа, гѹмен҄ѣѣгѹмен҄хъ, гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь, гѹмен҄хьгѹмен҄мъ, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мь, гѹмен҄мьгѹмен҄ꙗꙗ, гѹмен҄ꙗа, гѹмен҄ꙗѧ, гѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѣꙗ, гѹмен҄ѣа, гѹмен҄ѣѣгѹмен҄м, гѹмен҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
гѹмен҄хъ, гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь, гѹмен҄хьгѹмен҄гѹмен҄ююгѹмен҄ма, гѹмен҄магѹмен҄ꙗꙗ, гѹмен҄ꙗа, гѹмен҄ѣꙗ, гѹмен҄ѣа, гѹмен҄ѣѣ, гѹмен҄ѧѧгѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѩѧ, гѹмен҄ее, гѹмен҄ѥѥ, гѹмен҄еѥ, гѹмен҄ꙗѧ, гѹмен҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
гѹмен҄, гѹмен҄егѹмен҄ѭѭ, гѹмен҄еѭ, гѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѩѧ, гѹмен҄ююгѹмен҄еѭ, гѹмен҄еѫ, гѹмен҄ѥѭ, гѹмен҄ѥѫ, гѹмен҄ѭѭ, гѹмен҄еѧ, гѹмен҄ею, гѹмен҄ѥѧ, гѹмен҄ѥюгѹмен҄, гѹмен҄ѣгѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѩѩ, гѹмен҄ѩѧ, гѹмен҄ꙗѧ, гѹмен҄ѭѭ, гѹмен҄ее, гѹмен҄ѥе, гѹмен҄ѧгѹмен҄хъ, гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь, гѹмен҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
гѹмен҄мъ, гѹмен҄мъ, гѹмен҄мь, гѹмен҄мьгѹмен҄ѧѧ, гѹмен҄ѩѩ, гѹмен҄ѩѧ, гѹмен҄ꙗѧ, гѹмен҄ѭѭ, гѹмен҄ее, гѹмен҄ѥе, гѹмен҄ѧгѹмен҄м, гѹмен҄мгѹмен҄хъ, гѹмен҄хъ, гѹмен҄хь, гѹмен҄хьгѹмен҄гѹмен҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
гѹмен҄ма, гѹмен҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
гѹмен҄ь прил притеж Игуменов, на игумен на ѹтврьжден себѣ гѹменꙙ молтвꙑ С 273.25 Изч С Гр τοῦ μεγάλου Нвб Срв игуменски МлБТР ЕтБАН БТР