Исторически речник
грат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гратграѭ, граѫ, граѧ, граюграш, граеш, граашгратъ, граетъ, граатъ, грать, граеть, граать, грат, грает, граатграмъ, граемъ, граамъ, грамь, граемь, граамь, грам, граем, граам, грамо, граемо, граамограте, граете, граате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
граѭтъ, граѫтъ, граѧтъ, граютъ, граѭть, граѫть, граѧть, грають, граѭт, граѫт, граѧт, граютгравѣ, граевѣ, граавѣграта, граета, граатаграте, граете, граатеграгра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
грамъ, грамь, грамгратегравѣгратаграхъ, грахь, грахгра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
граграхомъ, грахомь, грахом, грахмꙑграстеграшѧ, грашѫ, граша, граше, грахѫграховѣграста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
грастеграахъ, грахъ, граахь, грахь, граах, грахграаше, грашеграаше, грашеграахомъ, грахомъ, граахомь, грахомь, граахом, грахомграашете, грашете, граасте, грасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
граахѫ, грахѫ, граахѹ, грахѹграаховѣ, граховѣграашета, грашета, грааста, грастаграашете, грашете, граасте, грасте
грат -граѭ -граш несв 1. Танцувам, играя ѣко не подобаетъ грат ѣкоже  правла стхъ оць глⷮ҇ѭ  ѣкоже ходѧ съ долослѹжтелемь матъ ѧсть Р II 2.20—21 Образно.  сꙑнъ се же въ моѧ ѫтробꙑ постел гра С 242.15 2. Ликувам, веселя се се стъ вьскръсенꙗ велко ꙗвьн. дьньсь агг҄ел граѭтъ.  вьсꙙ небесьскꙑѧ слꙑ веселꙙтъ сꙙ С 490.1 вьс ѹбо радѹмъ сꙙ грамъ веселмъ сꙙ С 489.1 3. Забавлявам се, правя си шега с някого, глумя се блаженꙑ же кодратъ рее гралъ с съ мноѭ мѫкам см твом С 113.4 не вѣсте л господ мо ѣко аꙁъ на наше ꙁем славенъ сꙑ племенемь. вꙑсокъ же саномъ богатъ же ѕѣло на поꙁорште мръно тоаахъ граахъ  трѹждаахъ сꙙ С 63.10 Изч С Р Гр παίζω σκιρτάω σκιρτοβατέω Нвб играя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР ДА игра̀ем диал ѝграм диал ДА Срв Игралище МИ СНМБ