Исторически речник
аредовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
аредовъ, аредовьаредовааредовѹаредовъ, аредовьаредовааредовомь, аредовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
аредовѣаредовъаредоваредовъ, аредовьаредовомъ, аредовомьаредовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
аредовꙑаредовѣхъ, аредовѣхьаредовааредовѹаредовомааредово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
аредовааредовѹаредовоаредовааредовомь, аредовомъаредовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
аредовааредовъ, аредовьаредовомъ, аредовомьаредовааредовꙑаредовѣхъ, аредовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
аредовѣаредовѹаредовомааредовааредовꙑ, аредовѫаредовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
аредовѫ, аредовѹаредовоѭ, аредовоѫ, аредовоѧ, аредовоюаредовѣаредовꙑаредовъ, аредовьаредовамъ, аредовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
аредовꙑаредовамаредовахъ, аредовахьаредовѣаредовѹаредовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
аредовъ прил притеж от ЛИ Яредов [Иаредов], на Яред [Иаред] — един от прадедите на Христос, син на Малелеил и баща на Енох снъ сꙑ ... матѹсаль. еноховъ. ꙇаредовъ. малелелевъ. кановъ М Лк 3.37 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιάρετ ꙇаредовъ