Исторически речник
їꙗкова  
їꙗкова [погр. С 356.27] вж овъ