Исторически речник
їесфѹ  
їесфѹ [Е 23а 10] вж осфъ